Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Mapy potrzeb zdrowotnych – dalsze zmiany

Mapy potrzeb zdrowotnych – dalsze zmiany fotolia.pl

Do konsultacji publicznych trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Projekt ten zakłada  wprowadzenie systemu planowania strategicznego w ochronie zdrowia oraz umożliwienie funkcjonowania systemu, w którym działania są planowane z należytym wyprzedzeniem, a także jest przewidziany horyzont czasowy oraz środki finansowe na ich realizację.

Zgodnie z zaproponowanymi przepisami ustawy nowelizującej minister właściwy do spraw zdrowia będzie sporządzał mapę potrzeb zdrowotnych obejmującą: analizy demograficzne i epidemiologiczne, analizy stanu i wykorzystania zasobów, w tym personelu medycznego, a także zidentyfikowane wyzwania systemu opieki zdrowotnej oraz rekomendowane kierunki działań dla obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i województw.

Równocześnie z procedowaniem niniejszego projektu ustawy w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad opracowaniem mapy potrzeb zdrowotnych z uwzględnieniem rekomendacji dla województw, tj. z uwzględnieniem regionalnych różnić w zdrowotności społeczeństwa i dostępności do opieki zdrowotnej.

Mapa będzie sporządzana na okres 7 lat, przy czym wyniki analiz demograficznych i epidemiologicznych, analiz stanu i wykorzystania zasobów, w tym personelu medycznego, a także zidentyfikowane wyzwania systemu opieki zdrowotnej aktualizowane będą co roku.

Zmianą zaproponowaną w nowelizowanej ustawie jest sporządzenie krajowego planu transformacji dla obszaru Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojewódzkiego planu transformacji dla obszaru województwa, uwzględniających rekomendowane kierunki działań dla obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i województw płynące z mapy potrzeb zdrowotnych.

W związku z nowelizacją proponuje się następujące brzmienie art. 9a ustawy: „W celu zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie ochrony zdrowia, jednostka samorządu terytorialnego, uwzględniając w szczególności mapę, o której mowa w art. 95a ust. 1, wojewódzki plan transformacji, o którym mowa w art. 95c ust. 1, oraz stan dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej na obszarze województwa, może finansować dla mieszkańców tej wspólnoty świadczenia gwarantowane”.

W celu omówienia przedstawionego projektu 22 października 2020 r. ma odbyć się dedykowane spotkanie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST.

Czw., 22 Prn. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek