Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej – zmiana wysokości zasiłków

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej – zmiana wysokości zasiłków fotolia.pl

Do konsultacji publicznych trafił projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Z uwagi na szeroki zakres wprowadzanych zmian projekt zostanie omówiony w kilku oddzielnych artykułach. W tej części przedstawię jakie zmiany zajdą w wysokości zasiłków.

Wysokość zasiłku okresowego ustalona została przez ustawodawcę  w wysokości minimalnej i maksymalnej, co wynika z treści art. 38 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. W przypadku osób samotnie gospodarujących zasiłek okresowy ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie.

Kwota maksymalna została wskazana w ustawie o pomocy społecznej wprost i nie podlegała weryfikacji, co oznaczało, że każda jej zmiana wymagała nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. W projektowanym art. 38 ust. 2 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej zaproponowano, aby w przypadku ww. osób zasiłek był ustalany do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że miesięczna kwota zasiłku nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Propozycja ma na celu uelastycznienie przedmiotowej regulacji, a wysokość maksymalna zasiłku okresowego będzie zmieniać się każdorazowo wraz ze zmianą kryteriów dochodowych, co pozytywnie wpłynie na sytuację osób pobierających to świadczenie.

W myśl art. 39 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Chociaż zgodnie z definicją słownikową „opał” oznacza „to czym się ogrzewa pomieszczenie”, to termin ten najczęściej jest utożsamiany z materiałem służącym do palenia w piecu, np. węglem, względnie drewnem czy torfem. Biorąc pod uwagę, że nie są to aktualnie jedyne sposoby i źródła ogrzewania mieszkania (w szczególności mając na uwadze regulacje podejmowane w ramach programów antysmogowych), proponuje się występujące na gruncie powyższej regulacji pojęcie „opał” zastąpić pojęciem „ogrzewanie, w tym opał”.

Z całością rozporządzenia można się zapoznać tutaj.

 

 

 

 

Czw., 15 Prn. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek