Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej – pracownicy OPS

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej – pracownicy OPS fotolia.pl

Do konsultacji publicznych trafił projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Z uwagi na szeroki zakres wprowadzanych zmian projekt zostanie omówiony w kilku oddzielnych artykułach. W też części przedstawię jakie zmiany czekają pracowników pomocy społecznej.

W projekcie zmienione zostaną przepisy dotyczące wykształcenia opiekunów wykonujących czynności w zakresie usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowni czy ogrzewalni. Rozszerzono zakres osób mogących ubiegać się o pracę w charakterze opiekuna poprzez zmniejszenie wymogu wykształcenia. Jednocześnie, w celu zapewnienia optymalnej jakości usług, dodano obowiązek posiadania doświadczenia w pracy z osobami bezdomnymi dla osób posiadających wykształcenie zasadnicze branżowe lub zasadnicze zawodowe. Zatem osoba z wykształceniem średnim i wyższym, ale bez doświadczenia będzie mogła być takim opiekunem.

Projekt ustawy przewiduje możliwość zdobycia uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego przez umożliwienie zdobycia kwalifikacji w ramach ukończenia studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej, w szkole realizującej studia na kierunku praca socjalna, po uprzednim ukończeniu studiów na kierunkach wymienionych w art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.

Zaproponowano, aby pracownikom socjalnym zatrudnionym w ośrodkach pomocy społecznej oraz w powiatowym centrum pomocy rodzinie do pomocy psychologicznej w przypadku wystąpienia sytuacji bezpośrednio zagrażającej ich życiu lub zdrowiu w związku
z wykonywanymi czynnościami służbowymi – przysługiwała pomoc psychologiczna. Ponadto nowe regulacje przewidują możliwość szkoleń dla ww. pracowników, podnoszących poziom bezpieczeństwa osobistego podczas wykonywania czynności zawodowych. Szkolenia będzie przeprowadzał pracodawca co najmniej raz na 2 lata.

W projektowanych przepisach przewidziano również skrócenie terminu od którego uzależnione jest prawo do dodatkowego urlopu dla pracowników socjalnych z 5 do 3 lat, a także  zwiększono kwotę dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku lub przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki – z 250 zł
do 400 zł.

Dodano regulację, zgodnie z którą dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego, o którym mowa w art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, nie jest uwzględniany przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Z całością rozporządzenia można się zapoznać tutaj.

Pt., 16 Prn. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek