Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Idea dodatku uzupełniającego się wyczerpuje - wrześniowy Zespół ds. Edukacji KWRiST

Idea dodatku uzupełniającego się wyczerpuje - wrześniowy Zespół ds. Edukacji KWRiST fotolia.pl

22 września br. obradował Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

W sprawach różnych poruszono następujące tematy:

1) Wniosek Związku Powiatów Polskich w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

ZPP zwrócił uwagę, że § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, bezzasadnie wyklucza możliwość nauczania danego przedmiotu przez osobę, która ukończyła studia pierwszego stopnia (licencjat) z tego przedmiotu. W praktyce prowadzi to do sytuacji, że nauczyciel, który ukończył studia licencjackie z danego przedmiotu (6-semestralne) nie ma kwalifikacji do jego nauczania, a nauczyciel, który ukończył studia podyplomowe 3-semestralne z tego przedmiotu takie kwalifikacje już posiada

Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego wskazała, że zgodnie z obowiązującymi od 2003 roku standardami, sam licencjat obejmuje wyłącznie przygotowanie do zawodu nauczyciela w przedszkolu i szkole podstawowej. Nauczyciel po licencjacie posiada bazową wiedzę w zakresie będącym przedmiotem studiów, tak by możliwe było osiągniecie efektów kształcenia opisanych w standardach kształcenia nauczycieli. W myśl nowych standardów 2019/2020 nauczyciele kształceni są na studiach licencjackich i magisterskich w tym samym zakresie. Oznacza to, że kwalifikacje do pracy w szkole nabędą dopiero po ukończonym całym cyklu kształcenia, czyli po studiach licencjackich + magisterskich. A dodatkowo zwróciła uwagę, że studia podyplomowe kończy osoba, która już ma wykształcenie wyższe. 

2) Przedstawienie informacji o jednorazowym dodatku uzupełniającym.

Minister Machałek poinformowała, że w resorcie edukacji trwa refleksja na temat dodatku uzupełniającego. MEN zdaje sobie sprawę, że w związku z czasowym ograniczenie funkcjonowania jednostek oświatowych zmieniły się zasady wypłaty wynagrodzenia i pojawiał się też tzw. przestój. Pani Minister zauważyła także, że dodatek uzupełniający nie do końca uwzględnia rzeczywisty nakład pracy. Oczywiście dodała, że powody tego, ze ktoś nie osiąga wynagrodzenia na poziomie średnim są różne. Niemniej jednak jest to mechanizm wpisany do ustawy i należy go respektować. Minister Machałek wskazała także, że idea dodatku uzupełniającego była właściwa w pewnym momencie, ale teraz kwoty wypłacane z roku na rok są coraz niższe. Pani Minister zaapelowała do strony samorządowej o czas dla resortu w celu kompleksowej analizy tego tematu.

W uzupełnieniu Dyrektor Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym poprosił o pilne uzupełnienie danych o etatach nauczycielskich w systemie informacji oświatowej, ponieważ brakuje danych do ponad 100 tys. etatów. Dane będą potrzebne do wyliczenia subwencji wstępnej, ale są też niezbędne do prowadzenia analiz w zakresie m.in. dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za rok 2020. Dyrektor Jakubczuk wskazał także, iż kwota, jaką samorządy przeznaczają na dodatki uzupełniające w skali kraju systematycznie maleje. W roku 2019 była to kwota ok. 61 mln zł wypłacona w dodatku uzupełniającym i objęła ona kilka procent etatów nauczycieli. W stosunku do roku 2010, kiedy ta kwota wynosiła prawie ćwierć mld zł. widać, że na przestrzeni lat bardzo istotnie się zmniejszała. Dyrektor podkreślił, że dodatek uzupełniający jest regulacją ustawową, wynegocjowaną, zapisaną w Karcie Nauczyciela i każda zmiana w jego wypłacaniu wymaga prac sejmowych. Temat jest obszerny i wymaga czasu, w ciągu tygodnia resort nie jest w stanie wypracować rozwiązania.

3) Wniosek Unii Metropolii Polskich o przygotowanie przez MEN danych  przedstawiających udział kwotowy i procentowy środków własnych samorządów  w ogólnych wydatkach bieżących na oświatę - od 2015 roku do 2019.

Minister Marzena Machałek poinformowała, iż postara się, aby taka informacja została przygotowana.

Zespół pozytywnie zaopiniował projekt dokumentu Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 (część szczegółowa).

Kolejne posiedzenie zostało zaplanowane na 20 października br.

Pt., 9 Prn. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka