Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Regulamin w Domu Pomocy Społecznej

Regulamin w Domu Pomocy Społecznej fotolia.pl

Światło dzienne ujrzał nowy projekt rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Jest to wersja po konsultacjach publicznych.

Projekt ten zakłada zmiany, które mają na celu wdrożenie i stosowanie w domach pomocy społecznej procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami chorobami zakaźnymi. Biorąc pod uwagę aktualne uwarunkowania, tj. obowiązywanie stanu epidemii, celem minimalizacji ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, celowym jest wprowadzenie szczególnych regulacji mających na celu zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom w tym zakresie.

W § 1 w pkt 1 projektu rozporządzenia proponuje się uzupełnienie regulacji dotyczącej opracowania regulaminu organizacyjnego domu pomocy społecznej. W  regulaminie określa się procedurę dotyczącą postępowania w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w szczególności w zakresie:

 1. podejrzenia zakażenia chorobą zakaźną lub potwierdzenia zakażenia mieszkańca domu lub osoby wykonującej pracę w domu, w tym obejmującą:
  a) sposób postępowania osób wykonujących pracę w domu,
  b) zasady szczególnej ostrożności podczas przygotowywania i spożywania posiłków,
  c) wyznaczenie pomieszczeń, które w razie potrzeby będą przekształcone w pomieszczenia do odosobnienia, w tym kwarantanny lub izolacji,
  d) zasady używania środków ochrony osobistej oraz dezynfekcji pomieszczeń domu,
  e) sposób i tryb komunikowania się mieszkańców domu z rodzinami, opiekunami i osobami spoza domu;
 2. sposób świadczenia usług opiekuńczych, bytowych, wspomagających i innych, zgodnie z typem domu, mieszkańcom domu podejrzanym o zakażenie lub z potwierdzeniem zakażenia;
 3. zasady postępowania w przypadku podejrzenia lub potwierdzenia zakażenia u osób wykonujących pracę w domu;
 4. postępowanie w przypadku przyjmowania nowych mieszkańców;
 5. przeprowadzanie instruktażu dla osób wykonujących pracę w domu, w tym w zakresie obowiązkowego używania przez te osoby środków ochrony osobistej;
 6. sposób  informowania mieszkańców domu o zaistniałej sytuacji i zasadach bezpiecznego zachowania się oraz o obowiązujących w tym zakresie zaleceniach, poleceniach, nakazach i zakazach odpowiednich służb i organów.

Ponadto w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dyrektor domu lub osoba przez niego wyznaczona:

 1. utrzymuje bezpośredni kontakt z właściwymi ze względu na siedzibę domu: państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym, wojewodą, organami jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotami leczniczymi, wykonującymi zadania w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w celu wymiany informacji o sytuacji epidemicznej w domu oraz na obszarze, na którym znajduje się siedziba domu;
 2. informuje osoby wykonujące pracę w domu i mieszkańców domu o aktualnych przepisach oraz  zaleceniach, poleceniach, nakazach i zakazach odpowiednich służb i organów;
 3. monitoruje zaopatrzenie domu w niezbędne środki ochrony osobistej i podejmuje odpowiednie działania w celu ich uzupełnienia.

Zgodnie z przepisami projektu podmioty prowadzące domy pomocy społecznej, w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, dostosują regulaminy organizacyjne domów pomocy społecznej do przepisów rozporządzenia.

Pt., 4 Wrz. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek