Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Specjalne posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST– tematem był publiczny transport zbiorowy

Specjalne posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST– tematem był publiczny transport zbiorowy fotolia.pl

Na wniosek Związku Powiatów Polskich 24 lipca 2020 r. odbyło się specjalne posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Tematem posiedzenia był publiczny transport zbiorowy. Posiedzenie ma stanowić początek prac nad odpowiednim kierunkiem zmian ustawy o PTZ oraz wpłynąć na przyspieszenie uchwalenia nowelizacji – niepewność w tym obszarze jest bowiem jednym z kluczowych problemów przy organizacji transportu zbiorowego w Polsce. Posiedzenie składało się przede wszystkim z dwóch dużych wystąpień. Pierwsze wygłosił Grzegorz Kubalski, Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich, drugie dr Michał Wolański ze Szkoły Głównej Handlowej.

Jak jest i jak być powinno? – perspektywa samorządowa

Dyr. Kubalski zwrócił uwagę na to, że po dekadzie prac tak naprawdę nie mamy satysfakcjonujących efektów. Zaznaczył, że musimy pamiętać o tym, iż istnieją w kraju dwa różne światy – z perspektywy komunikacji publicznej – mianowicie komunikacja miejska oraz publiczny transport zbiorowy poza obszarami miast. Jak podkreślił G. Kubalski, z uwagi na obecny model proceduralny, aby osiągnąć określony efekt, tj. zawrzeć umowę z operatorem, idąc „normalną” ścieżką potrzebne są co najmniej dwa lata – dwa lata stabilności. Niestety jak wiadomo stabilnego prawa w tym obszarze nie ma, na dowód czego dyr. Kubalski przedstawił już regularne odsuwanie w czasie wejścia części przepisów ustawy. Ponadto przypomniał, że skala powiatowa jest naturalną skalą organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Według G. Kubalskiego podstawowe założenia nowego, optymalnego modelu są następujące:

  • pozostawienie organizatorowi wyboru modelu – np. przewozów komercyjnych,
  • pozostawienie w rękach poszczególnych organizatorów swobody w zakresie sposobu kontraktowania przewozów, w tym dla podmiotów wewnętrznych,
  • wprowadzenie mechanizmów współpracy powiatu i gmin w ramach PTZ,
  • wprowadzenie prawa wyłącznego,
  • uspołecznienie zysków z linii rentownych,
  • obowiązkowe włączenie przewozów szkolnych w system.

Naukowy, ale równocześnie praktyczny punkt widzenia

Wystąpienie dra Michała Wolańskiego było z jednej strony teoretyczne, ale z drugiej zawierało wiele praktycznych spostrzeżeń, gdyż M. Wolański łączy pracę naukową z pracą doradczą. Dr Wolański wskazał, że w Europie dominuje model służby publicznej w przewozach przy dopuszczalności przewozów komercyjnych w większości krajów. Natomiast polski model ocenił jako utraliberalny, gdyż nawet w Wielkiej Brytanii jest więcej regulacji.

Dr Wolański bardzo szczegółowo omówił wizje: długoterminową i krótkoterminową, zaprezentował bariery stojące na przeszkodzie w ich realizacji oraz przedstawił rekomendacje. Apelował też o to, aby w pierwszej kolejności pracować na pomysłach, a dopiero potem na przepisach – tak, aby dobre pomysły znalazły odpowiednie odzwierciedlenie w aktach prawnych.

Rekomendacje dra Wolańskiego w warstwie podstawowej były następujące:

  • zapewnienie samorządom długoterminowego, pewnego i motywującego do działania finansowania operacyjnego,
  • zapewnienie samorządom praw regulatora,
  • stymulowanie współpracy międzysamorządowej,
  • poszukiwanie elastyczności i obniżania kosztów.

Ministerstwo: nowelizacja będzie przeprocedowana jeszcze w tym roku, a dofinansowanie z Funduszu będzie większe niż 1 zł

Wiceminister Rafał Weber z resortu infrastruktury poinformował, że Ministerstwo od dłuższego czasu przymierzało się do takiej dyskusji, ale pandemia pokrzyżowała ministerialne plany. Zadeklarował, że MI chce na razie przeprowadzić punktowe zmiany w ustawie o PTZ, a ustawie o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych należy jeszcze dać czas na zafunkcjonowanie.

Minister Weber poinformował również, że dla resortu fundamentalną kwestią jest zwiększenie dofinansowania w Funduszu – stąd też kwota dofinansowania do wozokilometra ma być większa niż 0,80 zł/1 zł. Konkretna wysokość jest uzależniona od sytuacji społeczno-gospodarczej. Równocześnie Minister zadeklarował, że resort zamierza umożliwić zawieranie umów na dłużej niż rok. Ponadto po raz kolejny przypomniał, że w ocenie MI nie ma ryzyk przy stosowaniu art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy o PTZ.
 

Kolejne spotkanie – tym razem na temat projektu nowelizacji, który został w ubiegłym roku skierowany na Stały Komitet Rady Ministrów – ma odbyć się w sierpniu 2020 roku. Dodajmy, że według wpisu do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów nowelizacja ustawy o PTZ miała zostać przyjęta przez Radę Ministrów w II/III kwartale 2020 roku.

Czw., 30 Lp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel