Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Oświata od 1 września 2020 - lipcowy Zespół Edukacji KWRiST

Oświata od 1 września 2020 - lipcowy Zespół Edukacji KWRiST fotolia.pl

21 lipca br. w formie videokonferencji odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

W ramach spraw różnych strona samorządowa przedstawiła następujące zagadnienia:

  • możliwości zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020, w związku z jej niedoszacowaniem, którego podstawą jest nieuwzględnienie faktycznych kosztów podwyżek płac nauczycieli w latach 2017 – 2019 oraz w bieżącym roku od miesiąca września,
  • możliwości wprowadzenia przepisów pozwalających na zawieszenie wypłaty dodatku uzupełniającego w roku 2020, w związku ze zmianami w działaniu szkół w okresie epidemii,
  • możliwości zwiększenia nakładów na edukację w budżecie państwa na rok 2021 do poziomu średniej wysokości tego typu nakładów w Unii Europejskiej i krajach EOCD,
  • wynikach ewaluacji okresu nauczania zdalnego w okresie epidemii, wniosków MEN z tego tytułu oraz konkretnych podejmowanych działań,   które mogłyby wpływać na prowadzenie tego typu edukacji w kolejnym roku szkolnym.

W odpowiedzi Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w MEN, Współprzewodnicząca Zespołu, wskazała, że nie są planowane zmiany jeżeli chodzi o wysokość części oświatowej subwencji ogólnej. Resort przedstawił informację na temat sytuacji finansowej w oświacie, a także starał się wykazać, że środki na podwyżki dla nauczycieli od września 2020 r. zostały zagwarantowane w subwencji. Odnosząc się do kwestii zawieszenia dodatku uzupełniającego w 2021 r. Marzena Machałek zauważyła, że jest to przepis ustawowy i z ustawy wynika obowiązek jego stosowania. Dodatkowo taka zmiana wymagałaby podjęcia tematu ze związkami zawodowymi. Jednak dało się odczuć, że resort edukacji nie przychyla się do tej propozycji. Odnosząc się do tej kwestii przedstawicielka ZPP, zauważyła, że nie ma prawnych przeszkód co do zawieszenia stosowania art. 30a ustawy – Karta Nauczyciela w ramach przepisów COVID-owych a także, że należy wziąć pod uwagę, że od marca 2020 r. kwestia wynagradzania nauczycieli jest regulowana przez §7 rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty i nauczyciele otrzymują wynagrodzenie zgodnie z zasadami ustalonymi przez dyrektora szkoły.

 Zespół zaopiniował dwa projekty:

  1. Projekt  ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw – projekt uzgodniono z uwagą ZPP wskazującą, że wydłużenie czasu na zawiadomienie rzecznika dyscyplinarnego z 3 do 14 dni, powinno skutkować także doprecyzowaniem, że w podanym okresie, konieczne jest dokonanie przez dyrektora oceny stanu faktycznego sprawy, chociażby na tyle, aby nie miał on wątpliwości co do zawiadomienia lub nie, rzecznika dyscyplinarnego.
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego – projekt uzgodniono.

Poruszono także temat sytuacji jaka będzie miała miejsce od 1 września 2020 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej stoi na stanowisku, że po okresie ferii letnich uczniowie wrócą do tradycyjnego nauczania. Niemniej jednak prowadzone są już prace nad zmianami legislacyjnymi zmierzającymi w kierunku umożliwienia podejmowania decyzji o ograniczeniu funkcjonowania jednostek oświatowych na poziomie lokalnym, a także przechodzenia na nauczanie zdalne. Przedstawicielka ZPP zwróciła się z wnioskiem o przedstawienie podczas sierpniowego spotkania Zespołu rzeczonych projektów i jak zadeklarował zastępujący w tamtym momencie Współprzewodniczącą Zespołu ze strony rządowej, Maciej Kopeć, Podsekretarz Stanu, tak zostanie uczynione.

Czw., 23 Lp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka