Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Jak odebrać dziecko rodzicom?

Do rozpatrzenia na kolejnym posiedzeniu Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli skierowany został projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie procedury postępowania Policji przy wykonywaniu czynności odebrania przez pracownika socjalnego dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia jego życia lub zdrowia w związku z przemocą w rodzinie oraz sposobu dokumentowania tych czynności.
Jest to nowy akt wykonawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – wprowadzony przez nowelizację z dnia 10 czerwca 2010 roku, która wprowadziła obowiązek uczestnictwa Policji przy wykonywaniu przez pracownika socjalnego czynności związanych z odebraniem dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie. Zgodnie z projektem rozporządzenia wykonywanie przez Policję czynności związanych z interwencją pracownika socjalnego w przedmiotowej sytuacji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobistego dziecko oraz pracownikowi socjalnemu, a także ma zapewnić dostęp do miejsca wykonywania obowiązków służbowych i porządku w miejscu wykonywania czynności.
Zwrócić należy uwagę na proponowany §6 ust. 1 – zgodnie z jego treścią funkcjonariusz Policji wspólnie z pracownikiem socjalnym, lekarzem lub ratownikiem medycznym, lub pielęgniarką podejmuje decyzję o odebraniu dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie. W przypadki braku jednomyślności wśród wymienionych osób, ostateczną decyzję o odebraniu dziecka podejmuje pracownik socjalny.
Należy mieć nadzieję, że takie uregulowanie sprawy nie doprowadzi do nieusprawiedliwionego odbierania dzieci z rodzin.

Śr., 20 Prn. 2010 0 Komentarzy Dodane przez: