Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Prowadzenie rejestru i spisu wyborców

Uchwalenie w miejsce obowiązujących do niedawna ordynacji wyborczej jednej ustawy – Kodeksu Wyborczego pociąga za sobą konieczność uregulowania na nowo całokształtu prawa wyborczego rangi podustawowej. Dotyczy to w szczególności trybu prowadzenia rejestru i spisu wyborców.

Kwestie te są uregulowane w trzech rozporządzeniach, których projekty trafiły pod obrady Komisji Wspólnej:

  • projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze. Rozporządzenie powiela w dużej mierze regulacje zawarte w noszącym identyczny tytuł rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2004 roku. Nowym rozwiązaniem jest wskazanie, że rejestr wyborczy prowadzi się jedynie w systemie teleinformatycznym. Oznacza to likwidację dotychczasowej możliwości prowadzenia rejestru w formie kartoteki. Projekt uwzględnia również przewidzianą ustawą możliwość skreślania obywateli Unii Europejskiej z rejestru wyborców;
  • projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie spisu wyborców. Spis wyborców jest sporządzany i aktualizowany przez gminę w oparciu o dane zawarte w rejestrze wyborców. Treść rozporządzenia został dostosowany do nowozaproponowanych zasad prowadzenia rejestru wyborców. Spis wyborców będzie składał się z dwóch części – A i B. Część A obejmuje obywateli polskich i jest wykorzystywana przy wyborach do Sejmu i do Senatu, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach do rad powiatów i sejmików województwa. Część B obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, a uprawnionymi do korzystania w praw wyborczych w wyborach na terenie RP. Obie części (A i B) są stosowane w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w wyborach do rad gmin oraz w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta);
  • projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców. W stosunku do obowiązującego obecnie stanu prawnego nowe rozporządzenie uwzględnia nowy sposób prowadzenia rejestrów i spisów – w formie elektronicznej.
Czw., 14 Lp. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski