Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Tryb obiegowy

W trybie obiegowym (w terminie do 24 września) w ramach w/w Zespołu zostały pozytywnie zaopiniowane:

  1. projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu. Nowelizacja rozporządzenia wynika z konieczności aktualizacji wykazu produktów leczniczych weterynaryjnych, które mogą być przedmiotem obrotu;
  2. projekt rozp. RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. Zmiana ma na celu dopuszczenie, w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego ubiegających się o udzielenie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach działań „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” i „Odnowa i rozwój wsi”, składania wraz z wnioskiem o udzielenie pożyczki nie tylko zatwierdzonej przez właściwy organ samorządu województwa listy operacji, ale także, alternatywnie umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich zawartej przez beneficjenta z samorządem województwa.
Śr., 29 Wrz. 2010 0 Komentarzy Dodane przez: