Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej

Podczas marcowego posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowany został projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej. Zastąpi ono obowiązujące obecnie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2008 roku o tym samym tytule.

Konieczność wydania nowego rozporządzenia jest wynikiem nowelizacji upoważnienia ustawowego dokonanej ustawą z dnia 3 grudnia 2010 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Zmiana delegacji ustawowej miała wymiar zarówno podmiotowy, jak i przedmiotowy:

  • zmieniono organ wydający rozporządzenie z Rady Ministrów na ministra właściwego do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych;
  • rozszerzono zakres rozporządzenia o uregulowanie sposobu i trybu finansowania świadczeń udzielanych osobom nieubezpieczonym, które spełniają kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej, świadczeń udzielanych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz świadczeń dla osób skierowanych d przeprowadzenia poza granicami kraju leczenia lub badań diagnostycznych, których nie przeprowadza się w kraju, a które są niezbędne w celu ratowania życia lub poprawy stanu zdrowia.

W odniesieniu do zapisów merytorycznych wprowadzane zmiany mają charakter symboliczny.

Czw., 31 Mrz. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski