Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Drugie dno w Planie B

Możliwe do przewidzenia w krótkiej perspektywie czasu wejście w życie ustawy o działalności leczniczej wymusza odpowiednie dostosowanie przepisów Planu B. Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” został skierowany do zaopiniowania przez Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej. Proponowane zmiany mogą niestety budzić niepokój.

Wprowadzane poprzez przywołany projekt zmiany dotyczą:

  • doprecyzowania zakresu działań realizowanych w ramach Programu poprzez określenie, iż uzyskane dotacje celowe mogą być przeznaczone w szczególności na spłatę przejętych i zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań wynikających z likwidacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz na pokrycie podatku od towarów i usług uiszczonego od wniesionego przez jednostkę samorządu terytorialnego aportu do spółki kapitałowej;
  • wprowadzenia daty 20 sierpnia 2011 roku jako nieprzekraczalnego terminu złożenia do właściwego ze względu na siedzibę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wojewody wniosku o objęcie Programem. Problemem jest w tym miejscu obowiązek jednoczesnego złożenia wraz z wnioskiem pozytywnej oceny właściwego miejscowo dyrektora oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie możliwości osiągnięcia przewidywanych przychodów ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz uzyskania pozytywnej oceny Banku Gospodarstwa Krajowego. Tymczasem w instytucjach tych skierowane do zaopiniowania wnioski leżą miesiącami (w chwili obecnej nie zostały jeszcze zaopiniowane wszystkie wnioski złożone w roku 2009). Istnieje zatem niebezpieczeństwo, że ze względu na opieszałość podmiotów trzecich jednostki samorządu terytorialnego utracą możliwość uzyskania środków w ramach Planu B. Dodać należy, że projektodawcy w uzasadnieniu wskazali na wprost: „Należy również przyjąć, że wszystkie wnioski znajdujące się w Banku Gospodarstwa Krajowego, które nie wpłyną do wojewodów i Ministerstwa Zdrowia także nie zostaną zrealizowane”;
  • zmodyfikowania rozkładu nakładów na realizację Programu na poszczególne działania nim objęte.

Związek Powiatów Polskich sprzeciwia się zawoalowanej próbie oszczędzenia na wydatkach w ramach Planu B.

Czw., 31 Mrz. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski