Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Jak zorganizować transport zbiorowy?

Nowouchwalona ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym przewiduje opracowywanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, jeżeli tylko dana jednostka samorządu terytorialnego planuje organizowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej. Przypominamy, żer zgodnie z definicją ustawową przewozy takie to powszechnie dostępna usługa w zakresie publicznego transportu zbiorowego wykonywana przez operatora publicznego transportu zbiorowego w celu bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania potrzeb przewozowych społeczności na danym obszarze. Szczegółową treść wspomnianego planu transportowego mają określić akty wykonawcze.

W związku z powyższym do Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska trafił projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Plan zawiera część tekstową i graniczną. Zgodnie z treścią projektu rozporządzenia część tekstowa planu transportowego musi zawierać:

1) sieć komunikacyjną, na której jest planowane wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej;

2) ocenę i prognozy potrzeb przewozowych, z uwzględnieniem w szczególności:

a) lokalizacji jednostek oświaty, zakładów opieki zdrowotnej, urzędów administracji publicznej i węzłów przesiadkowych,

b) gęstości zaludnienia obszaru objętego planem transportowym,

c) zapewnienia dostępu osobom niepełnosprawnym oraz osobom o ograniczonej zdolności ruchowej do publicznego transportu zbiorowego;

3) przewidywane finansowanie usług przewozowych, w tym źródła i formy finansowania;

4) preferencje dotyczące wyboru rodzajów środków transportu, w szczególności propozycje dotyczące wyboru rodzaju tych środków, uwzględniając infrastrukturę transportową znajdującą się na obszarze objętym planem transportowym;

5) zasady organizacji rynku przewozów, w tym przewidywany tryb wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego;

6) pożądany standard przewozów i jakość usług przewozowych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej, w tym uwzględniając potrzebę zapewnienia ochrony środowiska naturalnego, dostępu osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej do publicznego transportu zbiorowego, a także dostępności podróżnych do infrastruktury przystankowej;

7) przewidywany sposób organizowania systemu informacji dla pasażera, w tym uwzględniając potrzeb pasażerów związane z dostępem do informacji w zakresie:

a) godzin przyjazdu lub odjazdu środków transportu,

b) obowiązujących opłat za przejazd,

c) obowiązujących uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego,

d) węzłów przesiadkowych,

e) koordynacji połączeń różnych rodzajów środków transportu,

f) regulaminów przewozów osób;

8) kierunki rozwoju publicznego transportu zbiorowego.

Zaproponowane rozwiązania muszą być zaopatrzone w uzasadnienie. Część tekstowa może zawierać również dodatkowe informacje, w tym przewidywane udostępnianie operatorom lub operatorom i przewoźnikom przystanków komunikacyjnych i dworców położonych na obszarze właściwości danego organizatora.

Część graficzna planu transportowego powinna z kolei zawierać rysunek przedstawiający sieć komunikacyjną w granicach obszaru, na którym ma się odbywać publiczny transport zbiorowy.

Czw., 17 Mrz. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski