Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dokładniejsze sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli

Jednostki samorządu terytorialnego niezbyt entuzjastycznie przyjmują wynikający z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela obowiązek wypłaty nauczycielom wyrównań. Niestety – zamiast projektem likwidacji tej instytucji, Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu na swoim najbliższym posiedzeniu zajmie się rozporządzeniem uszczegóławiającym treść i precyzującym formę sprawozdań stanowiących podstawę do wypłaty wspomnianych wyrównań.

Zasygnalizowane zmiany są przedmiotem projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i polegają w szczególności na:
  •  nałożeniu obowiązku złożenia sprawozdania nie tylko w postaci papierowej, lecz również elektronicznej;
  •  przewidzeniu w sprawozdaniu zostaje dodatkowej tabeli przedstawiającej enumeratywne wyliczenie grup składników wydatków poniesionych na wynagrodzenia. Ma to umożliwić pełniejszą analizę wydatków ponoszonych na wynagrodzenia;
  •  jednoznacznym wskazaniu osób sporządzających i zatwierdzających sprawozdanie;
  • doprecyzowaniu, iż obliczenia mają być dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wt., 15 Lt. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski