Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

W najbliższym tygodniu odbędą się posiedzenia czterech Zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu KWRiST. W poniedziałek 19 kwietnia 2021 r. zbiorą się Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego (11:00) oraz Zespół ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa (14:00) Na wtorek 20 kwietnia 2021 r. zaplanowano posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu (12:00), natomiast 21 kwietnia 2021 r. (czwartek) o godz. 10:00 początek posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST.

Porządek obrad Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego obejmuje:

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego);
 2. Projekt ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej (Minister Cyfryzacji/KPRM);
 3. Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej (Minister Cyfryzacji/KPRM);
 4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego;
 5. Sprawy różne.

W porządku obrad Zespołu ds. Rolnictwa znalazły się:

 1. Informacja nt. planowanych środków finansowych w Krajowym Planie Odbudowy, polityce spójności i innych programach oraz funduszach dedykowanych dla samorządów na obszary wiejskie i małych miast w obecnej perspektywie finansowej UE 2021 – 2027; 
 2. Sprawy różne.

Porządek obrad Zespołu ds. Edukacji kształtuje się następująco:

 1. Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie „Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019–2022 (Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu);
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego;
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków; 
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży;
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego;
 6. Sprawy różne:
  1. program „Edukacja dla wszystkich – aktualizacja o stanie prac,
  2. pismo Sejmu RP dot. zmiany obliczania zwrotu kosztów dowozu, własnym autem, dzieci niepełnosprawnych do szkoły.

Porządek obrad Zespołu ds. Infrastruktury nie został jeszcze ustalony.

Pt., 16 Kw. 2021 0 Komentarzy
Bartłomiej Zydel
Redaktor Bartłomiej Zydel