Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

W najbliższym tygodniu odbędą się posiedzenia czterech Zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Ponadto Zespół ds. Statystyki Publicznej w trybie obiegowym zaopiniuje projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto.

Na 14 maja 2019 r. (wtorek) zwołano posiedzenia dwóch Zespołów: ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli oraz ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska.

Porządek obrad Zespołu ds. Administracji kształtuje się następująco:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie koordynatorów delegowanych w dziale sprawy wewnętrzne;
 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego;
 3. Nieodpłatna pomoc prawna – pismo Związku Powiatów Polskich;
 4. Stanowisko Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego nr 01/2019 z dnia 27 marca 2019r. w sprawie potrzeby wniesienia poprawki do projektu ustawy o szczególnych zasadach przedkładania niektórych dokumentów urzędowych wydawanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
 5. Sprawy różne:
  A. Projekt nowelizacji art. 5b ustawy o samorządzie gminnym przesłany w imieniu Przewodniczącego Zespołu Parlamentarnego ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego, posła Jacka Kurzępy, przez Kancelarię Sejmu (Biura Obsługi Posłów);
  B. Pismo ZPP w sprawie zakazu zatrudniania samorządowców przed upływem roku od zaprzestania zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji;
  C. Stanowisko Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego nr 03/2019 z dnia 27 marca 2019r. w sprawie metodologii obliczania stawek za zadania zlecone.

Zespół ds. Infrastruktury będzie omawiał:

 1. Projekt podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2019 r. (Ministerstwo Infrastruktury);
 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej);
 3. Projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych (UD472) (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii);
 4. Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające – Prawo zamówień publicznych (UD473) (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii).

Natomiast 15 maja 2019 roku (środa) odbędzie się posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej. Porządek obrad poniżej:

 1. Sprawy różne.
  a) sytuacja pielęgniarek zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej.
  b) system kształcenia pielęgniarek w Polsce – wniosek ZPP;
  c) normy zatrudnienia pielęgniarek w kontekście wykorzystania łóżek szpitalnych (definicja „łóżka szpitalnego”) (z wniosku ZMP z 09.05.19);
  d) możliwość wprowadzenia rozwiązań w kierunku zmiany modelu spożywania alkoholu w Polsce z uwagi na rosnący udział sprzedaży mocnych alkoholi w butelkach o małej pojemności (z wniosku ZMP).
 2. Projekty (wersje po konsultacjach):
  1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową;
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.
 3. Projekty (wersje w trakcie konsultacji):
  1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych;
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy;
  3. Projekt ustawy o świadczeniu „Dobry start” (UD 517) (MRPiPS);
  4. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uchylającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”;
  5. Projekt uchwały Rady Ministrów uchylającej uchwałę nr 80 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (MRPiPS);
  6. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

W piątek 17 maja 2019 r. odbędzie się za to posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego. Porządek obrad nie został jeszcze ustalony.

Pt., 10 Mj. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel