Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

W tym tygodniu w parlamencie

W tym tygodniu w parlamencie fotolia.pl

Na bieżący tydzień nie zaplanowano posiedzenia Sejmu ani Senatu. Ale to nie oznacza, że kompleks parlamentarny będzie świecił pustkami. Na najbliższe dni zaplanowane posiedzenia komisji sejmowych. Wśród omawianych spraw znajdą się również takie, które dotyczą samorządu terytorialnego. W tym zarówno projekty ustaw, jak i informacje poszczególnych resortów.

Sobotnie parkowanie bez opłaty

We wtorek 12 marca połączone komisje infrastruktury i samorządu terytorialnego zajmą się senackim projektem nowelizacji ustawy o drogach publicznych (druk nr 1632, tutaj). Projekt zgłoszony został jeszcze w 2017 r., a dotyczy poboru opłat parkingowych w soboty. Senatorowie proponują, by pobierać je "za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w określone dni z wyjątkiem sobót oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy, w określonych godzinach lub całodobowo.”. Przyjęcie tego zapisu ma rozstrzygnąć problem interpretacyjny pojęcia "dni robocze" i pobierania opłat w soboty. W tej sprawie do Senatu wpłynęła petycja. Rząd przygotował do projektu swoje stanowisko (tutaj) w którym pozytywnie odnosi się do propozycji senatorów.

Radny będzie mógł głosować we własnej sprawie? A budżet obywatelski dzielony bardziej szczegółowo?

Komisja samorządu terytorialnego we wtorek 12 marca ma rozpatrzeć dwa poselskie projekty nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym. Pierwszy (druk nr 2181, tutaj)przygotowali posłowie Platformy Obywatelskiej. Proponowana przez nich zmiana dotyczy problemu udziału radnego w głosowaniu, które dotyczy jego tzw. interesu prawnego. Jak uzasadniają autorzy, w tej materii istnieje rozbieżność poglądów i trzeba sprecyzować przepisy. Proponują jednoznaczne rozstrzygnięcie, by radny mógł brać udział w głosowaniu nad swoją kandydaturą na funkcje w radzie. W opinii posłów nie stanowi to jego interesu prawnego, a jedynie dotyczy kwestii organizacji wewnętrznej danego organu stanowiącego.

Drugi projekt (druk nr 3204, tutaj) opracowali posłowie z klubu Kukiz`15. Chcą oni, by pieniądze z tzw. budżetu obywatelskiego mogły być dzielone na obszary gminy mniejsze niż dzielnice czy sołectwa (jak stanowią obecnie przepisy ustawy z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych).

Jakość lekcji wychowania fizycznego i realizacja programu oczyszczania ścieków

Sejmowa podkomisja stała ds. jakości kształcenia i wychowania komisji edukacji zajmie się we środę lekcjami wychowania fizycznego w szkołach. Posłowie mają rozpatrzeć informacje na temat systemu kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego oraz jakości zajęć wychowania fizycznego w szkołach. Zaprezentują je przedstawiciele resortów edukacji i sportu. Również w czwartek członkowie sejmowej komisji gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej omówią sprawozdania z realizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w latach 2016–2017.

O szpitalach, wyborach i odpadach

Posłowie z komisji samorządu terytorialnego spotkają się również w czwartek. W planie jest rozpatrzenie dwóch informacji. Pierwszą przedstawi Państwowa Komisja Wyborcza, a dotyczyć ma przebiegu ostatnich wyborów samorządowych. Natomiast drugą informację, także w jakimś stopniu wyborczą, ma przedstawić Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych. A dotyczyć ma ona kontroli dotacji celowych na referenda, wybory prezydenckie i parlamentarne w 2015 r.

Tego dnia odbędzie się także, zapowiadane przez nas wcześniej, posiedzenie sejmowej komisji zdrowia. Ma ona rozpatrzeć informację ministra zdrowia o sytuacji finansowej i organizacyjnej szpitali powiatowych oraz funkcjonowaniu tzw. sieci szpitali. Przed posiedzeniem warto zapoznać się z najnowszymi informacjami przedstawionymi przez Związek Powiatów Polskich i Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych na konferencji prasowej, która odbyła się 5 marca. Piszemy o niej tutaj.

Senacka komisja środowiska zaplanowała na czwartkowe posiedzenie trzy tematy ściśle ze sobą powiązane: funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie; omówienie nowej procedury postępowania z tzw. produktem ubocznym oraz przedstawienie gospodarki odpadami jako ważnego filaru gospodarki o obiegu zamkniętym.

W czwartek mieli pierwotnie spotkać się na wspólnym posiedzeniu ponownie posłowie komisji samorządowej oraz komisji infrastruktury. W porządku przewidziano wysłuchanie raportu Najwyżej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Posiedzenie zostało jednak odwołane.

Pt., 8 Mrz. 2019 0 Komentarzy
Jarosław Komża
Redaktor Jarosław Komża