Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

W tym tygodniu w parlamencie

W tym tygodniu w parlamencie fotolia.pl
Po Świętach Wielkiej Nocy odbędzie się piętnaste posiedzenie Sejmu. Obrady trwać będą od środy 30 marca do piątku 1 kwietnia. Senatorowie natomiast spotkają tydzień później. Wśród tematów poruszanych na posiedzeniach komisji i posiedzeniu planarnym same trudne i kontrowersyjne sprawy: wiatraki, sieci telekomunikacyjne i ziemia rolna.
 
Gorący temat: ziemia rolna
 
Wśród tematów zaplanowanych posiedzeń komisji sejmowych uwagę zwracają dwie dotyczące tematyki gospodarowania ziemią rolną. Pierwszy z tematów, to rozpatrzenie przez komisję rolnictwa poprawek do rządowego projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Komisja ma przyjąć sprawozdanie i przedłożyć je posłom na posiedzeniu plenarnym. Natomiast drugi temat, to sprawozdanie komisji rolnictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druki nr 283). Istota rozwiązania sprowadza się - poprzez przywrócene stanu prawnego z 2014 r. - do wyłączenia spod ochrony gruntów rolnych w granicach miast. Jak zauważył w opinii do projektu Związek Powiatów Polskich, autorzy nie przedstawili skutków zaproponowanego przywrócenia stanu prawnego.
 
Poza tym, ZPP zwraca uwagę na zachowanie równowagi w podejściu do terenów miejskich i wiejskich. Całkowite wyłączenie użytków rolnych w miastach spod reżimu przepisów o ochronie, bez wprowadzenia regulacji podnoszących atrakcyjność inwestycyjną terenów wiejskich może doprowadzić do powiększania się dysproporcji w poziomie życia mieszkańców wsi i miast. Projekt ten negatywnie oceniły województwa. Wytykają ogólnikowość regulacji, brak analiz ekonomicznych, które wskazywałyby na trend wycofywania się inwestorów z inwestycji w grunty o klasie I-III w miastach, który jakob spowodowany miałby być naliczaniem opłat za wyłączenie tych gruntów z produkcji rolniczej. Marszałkowie podkreślają, że wprowadzenie (przywrócenie) proponowanych przepisów doprowadzi do zmniejszenia ilości gruntów rolnych najlepszych klas, które powinny być chronione. Regiony wskazują tu na sprzeczność proponowanych zmian. Poza tym wprowadzenie przepisów znacznie uszczupli wpływy budżetów samorządów wojewódzkich oraz uniemożliwi udzielnie pomocy finansowej na ochronę gruntów właścicielom, w tym jednostkom samorządu terytorialnego.
 
W środę jeszcze o wiatrakach i sieciach telekomunikacyjnych
 
Komisja infrastruktury rozpatrzy sprawozdanie powołanej podkomisji o poselskim projekcie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (druk nr 315). Ustawa budzi kontrowersje, ponieważ odbierana jest jednoznacznie jako zmierzająca do całkowitego uniemożliwienia inwestycji wiatrakowych. Czemu sprzeciwiają się środowiska samorządowe. O projekcie pisaliśmy TUTAJ.
 
Z kolei aż trzy komisje (cyfryzacji; infrastruktury; samorządu terytorialnego) zajmą się rozpatrzeniem przygotowanego przez resort cyfryzacji projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 323). Opinię Związku Powiatów Polskich o projekcie przekazaliśmy Państwu TUTAJ.
 
W czwartek o porządku i czystości w gminach i przyszłości samorządów
 
Komisja ochrony środowiska oraz komisja samorządu terytorialnego zajmą się w czwartek poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk nr 343). Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, „nowelizacja ma za zadanie (…) rozwiązać sytuacje stworzone pod rządami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w szczególności art. 6e, którego głównym celem było urynkowienie zamówień i przetargów organizowanych przez gminy, a w rzeczywistości art. 6e stał się przyczynkiem do likwidacji wielu gminnych spółek zajmujących się zadaniami własnymi gminy, tj. odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zapobiegania zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych oraz utrzymaniu czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina. Z tego też powodu spółki musiały przejść restrukturyzację w postaci wyprzedaży majątku, albo zostały całkowicie zlikwidowane, co przyniosło de facto szkody po stronie gmin. Wykreślenie art. 6e ustawy pozwoli zlecać najczęstsze czynności związane z utrzymaniem czystości bezpośrednio jednostkom gminnym.”
 
W czwartek również resort administracji ma przedstawić posłom z komisji samorządu terytorialnego informację „na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce - wnioski i planowane inicjatywy rządu w tym zakresie”.
 
Źródło: sejm.gov.pl, senat.gov.pl
Pt., 25 Mrz. 2016 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża