Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie sposobu przygotowania MPZP

Opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie sposobu przygotowania MPZP fotolia.pl

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu przygotowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jak podają projektodawcy, nowe rozporządzenie określać będzie sposób przygotowania projektu MPZP w części tekstowej i graficznej, a w szczególności wymogi dotyczące:

  • skali,
  • klas przeznaczenia terenu,
  • stosowanych oznaczeń, nazewnictwa, standardów oraz sposobu prezentacji graficznej danych przestrzennych,
  • sposobu dokumentowania prac planistycznych w zakresie planu miejscowego.

Projekt zawiera niezbędne zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uwzględniono zmiany w sposobie prowadzenia dokumentacji prac planistycznych, a także w zakresie partycypacji społecznej i cyfryzacji.

W związku z wprowadzeniem nowelizacją ustawy nowych trybów sporządzania i uchwalania planu miejscowego, tj. postępowania uproszczonego, zintegrowanego planu inwestycyjnego oraz planu miejscowego przyjmowanego zarządzeniem wojewody, a także do obecnego już miejscowego planu rewitalizacji, określono wymogi dla dokumentacji odrębnie dla każdego z ww. trybów.

Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, co powinno nastąpić w IV kwartale 2024 r. Wyjątkiem są przepisy dotyczące Rejestru Urbanistycznego, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Projekt został skierowany do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w celu zaopiniowania.

Z treścią projektu można zapoznać się tutaj 

Sob., 6 Lp. 2024 0 Komentarzy
Przemysław Matysiak
Redaktor Przemysław Matysiak