Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Pierwsze posiedzenie Zespołu Edukacji z nowymi przedstawicielami strony rządowej

Pierwsze posiedzenie Zespołu Edukacji z nowymi przedstawicielami strony rządowej fot. MEN

21 lutego br. w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST, któremu przewodniczyli: Anna Grygierek, burmistrz Strumienia oraz wiceminister edukacji Henryk Kiepura. 

Zespół zaopiniował pozytywnie projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, ze względu na brak uwag do projektu. 

Dłuższa dyskusja wywiązała się na temat projektu rozporządzenia nowelizującego rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Jest to projekt dotyczący wykluczenia i ograniczenia zadawania prac domowych dla uczniów w szkołach podstawowych oraz wyłączenia z wliczania do średniej ocen z religii/etyki. Jak wyjaśniła dyrektor Małgorzata Szybalska z MEN projekt zostanie doprecyzowany. Prace praktyczne zostaną uściślone jako praktyczno-techniczne. Dodatkowo w przypadku uczniów klas I-III pozostanie możliwość zadawania zadań związanych z małą motoryką ręki. Projekt w zakresie prac domowych ma wejść w życie 14 dni od dnia ogłoszenia, natomiast w zakresie ocen z religii/etyki od 1 września. Postulat strony samorządowej o wejście rozporządzenia w całości 1 września br. nie zyskał akceptacji MEN. Ponieważ konsultacje publiczne projektu kończą się dopiero 26 lutego br. i będzie on jeszcze modyfikowany, strona samorządowa poprosiła o przesłanie wersji projektu po uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacjach publicznych i dopiero wówczas zostanie wydana opinia. 

W ramach spraw różnych poruszono temat korespondencji Związku Powiatów Polskich w sprawie nowelizacji przepisów Prawa oświatowego oraz ustawy - Karta Nauczyciela w zakresie kompetencji organów prowadzących i kuratorów oświaty oraz zapisów dotyczących powierzania i odwoływania z funkcji dyrektora jednostki oświatowej. Z pismem można zapoznać się TUTAJ

Jak wskazał dyrektor Jerzy Jakubczuk z MEN zostanie powołany Zespół wraz z grupami roboczymi, który zajmie się omówieniem wszelkich propozycji zmian w systemie oświaty (zastąpi on funkcjonujący dotychczas Zespół ds. statusu zawodowego pracowników oświaty). Z uwagi na nieobecność Pana Ministra (który ze względu na trwającego tego dnia posiedzenie Sejmu musiał pilnie wyjść) temat zgłoszony przez ZPP został przeniesiony na kolejne posiedzenie Zespołu. Dodatkowo dyrektor Jerzy Jakubczuk zapowiedział, że pracę będzie kontynuowała także grupa robocza ds. zmian w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. 

Pt., 23 Lt. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka