Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Posiedzenie Zespołu Energii, Klimatu i Środowiska - wrzesień 2023

Posiedzenie Zespołu Energii, Klimatu i Środowiska - wrzesień 2023 fotolia.pl

20 września odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Energii, Klimatu i Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Po krótkiej dyskusji wyjaśniającej ostatnie wątpliwości zespół pozytywnie zaopiniował projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, a także projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie minimalnych rocznych poziomów recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa.

W kwestii projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Programu ochrony wód morskich, po odniesieniu się do uwag Unii Metropolii Polskich, opinia strony samorządowej zostanie przedstawiona na posiedzeniu plenarnym Komisji.

W sprawach różnych dłuższą część dyskusji zajął temat zainicjowany przez Związek Powiatów Polskich tj. podejścia regionalnych dyrekcji ochrony środowiska do wycinki drzew w pasie drogowym. Problem zgłaszają zarządcy dróg powiatowych wskazując na przedłużający się czas wydawania uzgodnień przez RDOŚ, a także nie brania pod uwagę aspektów technicznych i bezpieczeństwa dróg. Według przedstawicielki Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska RDOŚ mieszczą się w ustawowych terminach. Przedstawiciele zarządców dróg powiatowych obecni na spotkaniu podkreślili, że nie zależy im na masowym wycinaniu drzew, ale chcą zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom dróg i nie rozumieją podejścia regionalnych dyrekcji do tematu. Przedstawiciele Związku Powiatów Polskich zapowiedzieli, że skierują do GDOŚ wnioski o udzielenie informacji publicznej na temat szkoleń pracowników RDOŚ w przedmiotowym zakresie i rozpatrywania wniosków o uzgodnienie. Temat ma wrócić w przyszłości.

Na koniec omówiono stan wdrożenia Projektu Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE) oraz informacji o przepisach prawnych dotyczących Projektu ZONE. Głównym konkretem było ustalenie, że zostanie zorganizowane kolejne spotkanie z przedstawicielami Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Jednocześnie przedstawiciel Związku Powiatów Polskich wyraził krytyczne zdanie wobec zdjęcia z programu posiedzenia stanowiska na temat propozycji rozwiązań dotyczących odprowadzania nadwyżek wpłat, o których mowa w art. 404 ustawy Prawo ochrony środowiska do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Dzień przed posiedzeniem uczestnicy otrzymali bowiem maila, że urzędnicy uważają sprawę za zamkniętą, ponieważ obecne rozwiązania wynikają z ustawy.

Czw., 21 Wrz. 2023 0 Komentarzy
Adrian Pokrywczyński
redaktor Adrian Pokrywczyński