Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ma powstać międzyresortowa strategia działań na rzecz zdrowia dzieci na lata 2023–2027

Ma powstać międzyresortowa strategia działań na rzecz zdrowia dzieci na lata 2023–2027 fotolia.pl

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów została zamieszczona informacja o podjęciu prac nad projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie Międzyresortowej strategii działań na rzecz zdrowia dzieci na lata 2023-2027.

W uzasadnieniu dla podjęcia prac nad taką strategią wskazano, że w 2021 r. w Polsce zostało zrealizowanych 24 861 interwencji zdrowia publicznego (zadań z zakresu zdrowia publicznego), w ramach których przeprowadzono 46 375 działań, z czego 6 142 działania były skierowane wyłącznie do dzieci i młodzieży. Z uwagi na mnogość i różnorodność interwencji skierowanych do dzieci i młodzieży zaistniała potrzeba skoordynowania działań podejmowanych na rożnych poziomach administracji.

Proponowane w projekcie uchwały rozwiązania będą miały na celu poprawę stanu zdrowia populacji dzieci i młodzieży. Jak wskazano w komunikacie, w celu prawidłowej realizacji zadań wynikających z opracowanej strategii niezbędna będzie międzyresortowa współpraca oraz zaangażowanie jednostek samorządu terytorialnego, które mają możliwość realizacji działań w lokalnych społecznościach. Partnerem w realizacji działań skierowanych do dzieci i młodzieży będą jednostki naukowo-badawcze, a także organizacje pozarządowe posiadające doświadczenie oraz odpowiednie zasoby kadrowe i techniczne do przygotowania i wdrażania projektów dot. podejmowania działań na rzecz aktywnej i zdrowej populacji dzieci i młodzieży. Do efektywnej realizacji strategii niezbędne będzie zwiększenie zaangażowania wszystkich grup zawodowych pracujących z dziećmi i młodzieżą w organizację i realizację projektów dotyczących zdrowia.

Na strategię składają się następujące obszary:

 1. Zdrowy styl życia: żywienie i aktywność fizyczna, promocja zdrowia i profilaktyka, obejmujący:
  • prowadzenie kompleksowych działań na rzecz przeciwdziałania wadom postawy oraz zwiększenia aktywności ruchowej dzieci i młodzieży;
  • działania związane z rozbudową bazy infrastrukturalnej do uprawiania sportu;
  • promocję zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem właściwego żywienia,
  • leczenie otyłości.
 2. Zdrowie psychiczne i profilaktyka uzależnień, obejmujące:
  • działania psychoedukacyjne dotyczące zdrowia psychicznego;
  • leczenie.
 3. Ochrona wzroku i słuchu.
 4. Szczepienia.
 5. Zadania umożliwiające realizację strategii, obejmujące:
  • stałe monitorowanie i ocenę zdrowia dzieci;
  • podnoszenie kompetencji kadr.

Źródło: www.gov.pl 

Czw., 17 Sp. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel