Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zebrał się Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST

Zebrał się Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST fotolia.pl

W czwartek, 18 maja 2023 r. miało miejsce posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Plan posiedzenia zawierał kilka punktów. Na początku poinformowano, że wskutek trwającej analizy uwag Związku Powiatów Polskich do projektu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poprosiło o przełożenie opiniowania propozycji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzorów dotyczących ujęcia w obwodzie głosowania, skreślenia wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmiany miejsca głosowania oraz wzoru zaświadczenia o prawie do głosowania i sposobie ewidencjonowania tych zaświadczeń, tak jak to ustalono na wcześniej odbywającym się Zespole Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli. Zespół nie zgłosił sprzeciwu.

Następnie Zespół zajął się czterema projektami rozporządzeń Ministra Rozwoju i Technologii dotyczącymi danych i informacji w centralnej ewidencji emisyjności budynków. Projekty rozporządzeń w sprawie szczegółowych danych i informacji gromadzonych w centralnej ewidencji emisyjności budynków; w sprawie sposobu wprowadzania danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków; w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz sposobu ich udostępniania, a także w sprawie danych udostępnianych właścicielowi budynku lub lokalu z centralnej ewidencji emisyjności budynków zostały zaopiniowane pozytywnie.

Ostatnim punktem była informacja rządu na temat etapu wdrażania Zintegrowanej Platformy Analitycznej. Głównym celem projektu jest podniesienie skuteczności działań administracji w wybranych obszarach problemów społecznych i gospodarczych, poprzez wsparcie procesów decyzyjnych za pomocą informacji analitycznej wysokiej jakości. Ma to polegać m.in. na udostępnieniu w jednym miejscu narzędzi analitycznych wspierających procesy decyzyjne w administracji publicznej. Przygotowanie i wdrożenie Platformy, jako centralnego systemu analitycznego dla administracji publicznej, bazującego na danych gromadzonych we wszystkich instytucjach tej administracji ma pozwolić na sprawniejsze i dokładniejsze przygotowanie analiz służących procesom decyzyjnym. Poinformowano jednak, że koniec projektu przesunięto z lipca na listopad tego roku. Wskutek dyskusji przedstawiciele Związku Powiatów Polskich zasugerowali, że w projektowanych przepisach dotyczących e-administracji w składzie Rady Polityk Publicznych, która ma zatwierdzać projekty analityczne wykonywane w ramach ZPA powinien znaleźć się przedstawiciel strony samorządowej wskazany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Czw., 18 Mj. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Adrian Pokrywczyński