Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Październikowe posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST

Październikowe posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST fotolia.pl

18 października br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Zespół pozytywnie zaopiniował wszystkie dokumenty, które znalazły się w porządku obrad:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie maksymalnych stawek opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego nakładanych przez muzea państwowe i muzea samorządowe.
 3. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025.
 4. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025.
 5. Wniosek Ministerstwa Klimatu i Środowiska o wprowadzenie do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego następujących, nowych zawodów:
  • operator maszyn i urządzeń gospodarki odpadami;
  • technik gospodarki odpadami;
  • pracownik pomocniczy operatora maszyn i urządzeń gospodarki odpadami;
  • pracownik utrzymania porządku terenów zurbanizowanych i infrastruktury.

W ramach spraw różnych poruszono kwestię dotyczącą dotacji oświatowych dla szkół niepublicznych, wywołaną przez korespondencję z powiatu legnickiego a dotyczącą niepublicznej szkoły specjalnej na zapewnienie funkcjonowania której w roku 2023 powiat będzie zobowiązany zabezpieczyć w budżecie kilka milionów złotych. Na pismo powiatu pisemną odpowiedź udzieliło Ministerstwo Edukacji i Nauki, które wskazało, że zasady wypłacania dotacji określa ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. Powiat ma możliwość na rok 2023 skorzystania ze środków rezerwy 0,4% w kryterium z tytułu wzrostu zadań szkolnych. Biorąc jednak wskazane w korespondencji okoliczności (m.in. że szkoła funkcjonowała dla 1 ucznia, a planowana liczba uczniów ma sięgnąć już ok 250 uczniów) resort zwrócił uwagę na konieczność zainteresowania taką szkołą organu nadzoru pedagogicznego. Przedstawicielka ZPP zauważyła, że jest to kolejny przykład praktycznych problemów ze stosowaniem ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i regulacji dotyczących dotowania szkół niepublicznych. Zgłosiła wniosek o pilne powołanie grupy roboczej do spraw zmian w zasadach przekazywania dotacji oświatowych. Dodatkowo przedstawicielka ZPP zwróciła uwagę na konieczność powrotu do dyskusji na temat zasad dysponowania środkami z kryterium rezerwy oświatowej na wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych. Aktualnie środki tego kryterium dzielone są tylko raz, końcem roku budżetowego, natomiast należałoby rozważyć podział co najmniej raz na kwartał, tym bardziej że kryterium to dotyczy zadań subwencjonowanych. Ostatnim wnioskiem ZPP było uczulenie przez MEiN kuratorów oświaty na tego typu nieprawidłowości w szkołach niepublicznych. 

Drugim tematem spraw różnych były Branżowe Centra Umiejętności. Unia Metropolii przygotowała listę pytań do resortu odnośnie konkursu. Odpowiedzi mają zostać udzielone na piśmie, więc jak tylko zostaną przekazane, zostaną opublikowane także na łamach Dziennika. 

Pt., 21 Prn. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka