Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wrześniowe posiedzenie Zespołu ds. Energii, Klimatu i Środowiska KWRiST

Wrześniowe posiedzenie Zespołu ds. Energii, Klimatu i Środowiska KWRiST fotolia.pl

13 września br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Energii, Klimatu i Ochrony Środowiska KWRIST.

Zespół zaopiniował pozytywnie następujące akty prawne:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie granicy portu morskiego w Nowym Świecie;
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wzoru wniosku o wydanie zgody na wykorzystanie pasa technicznego do innego celu niż utrzymanie brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do wniosku;
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Tatry (PLC120001);
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pieniny (PLC120002);
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowiska Orawsko-Nowotarskie (PLC120003);
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Koło Grobli (PLH120008);
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kwiatówka (PLH120056);
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbie (PLH120064);
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lubogoszcz (PLH120081);
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wiśliska (PLH120084);
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Tarnawka (PLH120089);
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pleszczotka (PLH120092);
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Tylmanowa (PLH120095);
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jaskinia Oblica (PLH120097).

Z porządku obrad zdjęto projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (UD375) ponieważ nie został on jeszcze uzgodniony międzyresortowo. Zespół zajmie się tym projektem po otrzymaniu nowej wersji. 

W ramach spraw różnych strona samorządowa podniosła następujące zagadnienia:

 1. konieczność nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, ponieważ:
  • wsparciem powinny zostać objęte także baseny
  • należy zmienić zasady wsparcia dla instytucji wrażliwych (aktualnie wsparcie otrzymają tylko podmioty które do 30.11 br. złożą wniosek o rekompensatę i wykażą zakup 50% źródła ciepła na sezon – nie ma szans żeby spełnić ten warunek w takim czasie (ze względu chociażby na braki węgla). Dlatego MW zawnioskował aby przedłużyć termin i obniżyć próg do np. 1/3
 2. konieczność nowelizacji ustawy o wsparciu w związku z sytuacją na Odrze poprzez objęcie wsparciem także samorządowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych
 3. wątpliwości dotyczące rozpatrywania wniosków o dodatek węglowy w dwóch stanach prawnych
  Minister Małgorzata Golińska odnosząc się do powyższych kwestii odpowiedziała, że są to tematy ważne i wywołują słuszne obawy. Zanotowała wszystko i będzie rozmawiała z Minister Marleną Maląg na temat ustawy o Odrze. Postara się też interweniować w sprawie nowelizacji ustawy o dodatku węglowym i poprosić Kancelarię Prezydenta żeby już zapoznała się z tą nowelizacją, aby jak najszybciej mogła wejść w życie.
 4. taryfy za wodę i blokowania przez PGW WP ich podnoszenia
  Minister Małgorzata Golińska zaproponowała, aby temat podnoszenia taryf stanął na KWRiST, ponieważ za ten obszar odpowiada resort infrastruktury, który nadzoruje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 
Śr., 14 Wrz. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka