Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Usprawnienie procedur inwestycyjnych - projekt ustawy MKiŚ

Usprawnienie procedur inwestycyjnych - projekt ustawy MKiŚ fotolia.pl

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego otrzymała do zaopiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. 

Jak można wyczytać z uzasadnienia projektu proponowane zmiany wynikają przede wszystkim z potrzeby usprawnienia procedur inwestycyjnych i zostały w większości zaproponowane w ramach prac Międzyresortowego Zespołu do spraw przeglądu uwarunkowań procesów inwestycyjnych w Rzeczypospolitej Polskiej. Wprowadzane zmiany mają w ocenie projektodawców na celu usprawnienie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz usprawnienie przygotowania i realizacji inwestycji, w szczególności inwestycji liniowych w zakresie inwestycji drogowych, kolejowych, wodnych i przeciwpowodziowych.

Zakres projektu obejmuje zmiany w następujących aktach prawnych:

  • ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  • ustawa - Kodeks cywilny
  • ustawa - Prawo ochrony środowiska
  • ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
  • ustawa o transporcie kolejowym
  • specustawa drogowa
  • ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
  • ustawa - Prawo wodne

Z pełną treścią projektu można zapoznać się tutaj.

Pt., 27 Mj. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka