Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych w KWRiST – m.in. zmiany w KZN

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych w KWRiST – m.in. zmiany w KZN fotolia.pl

Wskazany w tytule projekt ustawy został skierowany do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Wśród zmian dotyczących finansowania mieszkalnictwa, ważnych z perspektywy gmin, znalazła się też istotna dla powiatów zmiana w ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

Mianowicie przewidziano zmianę art. 10 tej ustawy, dotyczącego zakresu nieruchomości, których dotyczą wykazy sporządzane dla KZN. Dziś, według art. 10 ust. 1 ustawy o KZN właściwe organy oraz spółki Skarbu Państwa sporządzają wykazy nieruchomości, którymi gospodarują, położonych:

  1. w granicach gmin miejskich, miast w gminach miejsko-wiejskich, dzielnic m.st. Warszawy, delegatur i dzielnic innych gmin miejskich, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 49 ustawy o statystyce publicznej;
  2. poza granicami, o których mowa w pkt 1, jeżeli przeznaczenie tych nieruchomości ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku wynikające z funkcji terenu określonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy umożliwia ich zagospodarowanie na potrzeby realizacji inwestycji mieszkaniowych.

Projekt w wersji skierowanej do KWRiST przewiduje zaś, że wykazy będą miały dotyczyć wszystkich nieruchomości, którymi gospodarują organy. Warto w tym kontekście pamiętać o art. 18 ustawy o KZN, który przewiduje nakładanie przez wojewodów na starostów kary za nieterminowe przekazanie wykazu albo nieuzupełnienie wykazu w przypadku niekompletności lub niezgodności z wymaganiami ustawowymi. Nad projektem będzie pracował Zespół ds. Infrastruktury KWRiST.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

Pt., 19 Lst. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel