Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Echa z posiedzenia Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST

Echa z posiedzenia Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST fotolia.pl

Nowe rozporządzenie o wynagradzaniu pracowników samorządowych, ustawa o ochotniczych strażach pożarnych i ochrona sygnalistów to trzy najważniejsze tematy, nad którymi obradował zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w październiku br.

Nowe zasady wynagradzania pracowników samorządowych

Projekt rozporządzenia został zaopiniowany pozytywnie. Z uwagi na pilność prac (co było związane z przyjętą niedawno nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych) projekt zaopiniowano pozytywnie. Jednak z uwagi na fakt, że uwagi zgłaszane przez samorządy właśnie ze względu na pośpiech nie zostały uwzględnione (np. kwestia zbyt niskich wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę), ze strony Związku Powiatów Polskich padł wniosek aby na kolejnym posiedzeniu, w ramach spraw różnych wrócić do rozmowy o zgłoszonych uwagach i jednak zainicjować prace nad nowelizacją rozporządzenia. Ze strony Unii Metropoli Polskich padł wniosek aby strona rządowa wydała interpretację odnośnie wliczania lub niewliczania do maksymalnej kwoty wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie wyboru wynikającej  ustawy dodatków stażowych.

Nowa ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Nową wersję projektu strona samorządowa dostała na kilka dni przed posiedzeniem. Ustawa ma być przyjęta przez Radę Ministrów lada dzień bez oczekiwania na opinią KWRiST. Z tego względu zespół nie wydał opinii o projekcie. Spore kontrowersje wzbudził pomysł nałożenia na gminy obowiązku prowadzenia księgowości OSP (jeżeli taki wniosek zostanie złożony). W projekcie przewidziano także wprowadzenie wyjątku od zakazu zasiadania we władzach OSP prowadzących działalność gospodarczą, w tym z wykorzystaniem mienia gminnego przez pracowników samorządowych szczebla gminnego objętych zakazem zarządzania działalnością gospodarczą oraz radnych. ZPP zgłosiło poprawkę aby wyjątek ten rozszerzyć również na pracowników samorządowych i radnych innych szczebli oraz na mienie innych jednostek samorządu terytorialnego, co pozwoliłoby również tym osobom zasiadać we władzach OSP bez ryzyka utraty mandatu, stanowiska czy zarzutu naruszenia przepisów o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Lada dzień projekt ustawy w sprawie sygnalistów

W sprawach różnych padło pytanie o to kiedy można spodziewać się projektu ustawy  o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Projekt został wpisany do wykazu prac legislacyjnych pod numerem UC101 (tutaj). Opublikowania projektu oraz skierowania do konsultacji społecznych należy się spodziewać w przyszłym tygodniu.

Czw., 14 Prn. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel