Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w spisie lektur oraz realizacji przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie

Zmiany w spisie lektur oraz realizacji przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie fotolia.pl

Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało do konsultacji publicznych projekty rozporządzeń dotyczących podstaw programowych, które wprowadzają zmiany w wykazie lektur, wprowadzają nowy przedmiot - historia tańca oraz dokonują modyfikacji w warunkach i sposobie realizacji przedmiotu - wychowanie do życia w rodzinie.

I. Pierwsza nowelizacja dotyczy rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia.

Zmiany dotyczące wykazu lektur dotyczą przede wszystkim wykazu lektur uzupełniających. W zakresie podstawowym pojawiają się nowe pozycje jak np. Ludzie bezdomni, Stefana Żeromskiego; Raport Witolda, Witolda Pileckiego; Pożoga. Wspomnienia z Wołynia 1917-1919, Zofii Kossak-Szczuckiej; wybrane opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza czy też Władca Pierścieni. Drużyna Pierścienia, John Ronald Reuel Tolkien. Natomiast do katalogu pozycji w zakresie rozszerzonym zaproponowano m.in.: dzieła Jana Pawła II: Przekroczyć próg nadziei (fragmenty), Tryptyk rzymski, Pamięć i tożsamość (fragmenty), Fides et ratio (fragmenty); Karol Wojtyła, Przed sklepem jubilera; Stefan Wyszyński, Zapiski więzienne, Zofia Kossak-Szczucka, Błogosławiona wina. Natomiast w zakresie lektur obowiązkowych zaproponowano jedynie rezygnację z kilku pozycji np.: wybrane wiersze Marcina Świetlickiego; Mitologia, część II Rzym, Jana Parandowskiego; Antygona w Nowym Jorku, Janusza Głowackiego; Mała apokalipsa, Tadeusza Konwickiego.

W kontekście zmian w przedmiocie wychowanie do życia w rodzinie w opisie warunków i sposobu jego realizacji zaproponowano zmianę polegającą na skreśleniu zdania „Ze względu na konieczność podziału klasy na grupy dziewcząt i chłopców przy realizacji niektórych tematów oraz ze względu na zapewnienie młodzieży dobrowolności uczestnictwa wskazane byłoby przeprowadzanie tych zajęć na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej.” Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, jest to postulat oczekiwany przez środowisko nauczycieli przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. W opinii nauczycieli ww. treść w podstawie programowej sprzyja rezygnacji uczniów z udziału w tych zajęciach, natomiast w przypadku uczniów, którzy chcą uczestniczyć w zajęciach, niejednokrotnie wymusza oczekiwanie na nie po zakończonych lekcjach lub przychodzenie do szkoły wcześniej niż pozostali uczniowie z klasy.

II. Druga nowelizacja dotyczy rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. Proponowane zmiany dotyczą przede wszystkim wykazu lektur uzupełniających (w przypadku klas I–III szkoły podstawowej zmiany dotyczą propozycji lektur do wspólnego i indywidualnego czytania).

Zmiany w zakresie lektur w klasach I–III szkoły podstawowej (I etap edukacyjny)

W projekcie zaproponowano dodanie do lektur książek: Lolek. Opowiadania o dzieciństwie Karola Wojtyły Piotra Kordyasza (fragmenty), Mania, dziewczyna inna niż wszystkie. Opowieść o Marii Skłodowskiej-Curie Julity Grodek, Piaskowy Wilk Åsy Lind, Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata Zofii Kossak-Szczuckiej, Wścibscy Doroty Gellner, Którędy do Yellowstone? Dzika podróż po parkach narodowych, Aleksandry i Daniela Mizielińskich – ze względu na walory wychowawcze utworów. Natomiast wśród lektur usuniętych wymieniono: Zaczarowaną zagrodę, Oto jest Kasia, Kto z Was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?, Sposób na Elfa.

Zmiany w zakresie lektur w klasach IV–VIII szkoły podstawowej (II etap edukacyjny)

W projekcie zaproponowano usunięcie z listy lektur obowiązkowych pozycji książkowych, w których zastrzeżenia budzi warstwa składniowo-leksykalna języka oraz zawartość merytoryczna (m.in. kreacja świata przedstawionego). Za taką książkę uznany został utwór R. Kosika, pt. Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi. Z kolei, w przypadku lektur uzupełniających zaproponowano rezygnację z książek: Karol May, Winnetou (klasy IV–VI) oraz Nancy H. Kleinbaum, Stowarzyszenie Umarłych Poetów (klasy VII i VIII).

Więcej zmian proponuje się w przypadku dodania nowych pozycji do listy lektur uzupełniających:

  1. Carlo Collodi, Pinokio;
  2. John Flanagan, Zwiadowcy. Księga 1. Ruiny Gorlanu;
  3. Emilia Kiereś, Rzeka;
  4. Zofia Kossak-Szczucka, Topsy i Lupus;
  5. Bolesław Leśmian, Klechdy sezamowe;
  6. Alan Aleksander Milne, Kubuś Puchatek;
  7. Longin Jan Okoń, Tecumseh;
  8. Ferdynand Antoni Ossendowski, Słoń Birara;
  9. Jacek Podsiadło, Czerwona kartka dla Sprężyny;
  10. Louis de Wohl, Posłaniec króla.

Zmiany w zakresie lektur w branżowej szkole I stopnia (III etap edukacyjny)

W wykazie lektur obowiązkowych proponuje się jedną zmianę – analogiczną do zmian proponowanych w przypadku wykazu lektur dla liceum ogólnokształcącego i technikum polegającą na rezygnacji z wierszy Marcina Świetlickiego.

Pt., 11 Czrw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka