Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

W tych szkołach nie będą tworzone rady rodziców

W tych szkołach nie będą tworzone rady rodziców fotolia.pl

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców. W rozporządzeniu wymienione zostało 11 typów placówek.

Zgodnie z rozporządzeniem rad rodziców nie tworzy się w następujących rodzajach szkół i placówek publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów:

 1. szkoły dla dorosłych;
 2. branżowe szkoły II stopnia i szkoły policealne;
 3. szkoły w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 4. szkoły w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 5. szkoły przy zakładach karnych i aresztach śledczych;
 6. szkolne schroniska młodzieżowe;
 7. placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego;
 8. poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne;
 9. młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii;
 10. bursy i domy wczasów dziecięcych;
 11. biblioteki pedagogiczne.

Rady rodziców reprezentują wszystkich uczniów w szkole. Ich wybory przeprowadza się każdego roku. W skład rady rodziców wchodzą: 

 • w szkołach po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w wyborach tajnych przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału,
 • w placówkach co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w wyborach tajnych przez zebranie rodziców wychowanków danej placówki,
 • w szkołach artystycznych przedstawiciele w liczbie określonej w statucie szkoły, wybrani w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów całej szkoły.

Z całością rozporządzenia można zapoznać się tutaj. 

Sob., 5 Gr. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek