Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zespół finansów KWRiST – większe emocje budziły sprawy różne

Zespół finansów KWRiST – większe emocje budziły sprawy różne fotolia.pl

23 listopada br., po kilkumiesięcznej przerwie odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych KWRiST. Przyzwyczailiśmy się, że na Zespół nie zawsze trafiają projekty rzeczywiście istotne z punktu widzenia samorządów. Emocje wzbudziła dyskusja na temat podziału rezerwy subwencji oraz tzw. sprawy różne.

Do podziału rezerwy dołączają województwa

Ministerstwo Finansów przedstawiło propozycję podziału rezerwy subwencji z art. 36 o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przypomnijmy, że w 2019 r. pierwotnie powiaty miały z tej puli otrzymać 50 mln zł, po negocjacjach z gminami (bo to de facto z ich zwrotów pochodzą środki z rezerwy) pulę powiatową zwiększono do 75 mln zł. Były to środki dla powiatów mających w domach pomocy społecznej mieszkańców umieszczonych na tzw. starych zasadach. W 2020 r. do podziału była podobna kwota jak w poprzednim roku. Ministerstwo Finansów zaproponowało jednak, żeby do podziału środków z rezerwy dołączyły województwa (30 ml zł) skutkiem czego gminom i powiatom zabrano po 15 mln zł. Sprzeciw ZPP co do takiego podziału środków niestety na nic się nie zdał. Znamienne, że w czasie pandemii zmniejszono środki tym samorządom, które musiały i tak wydatkować dodatkowe środki żeby zapewnić bezpieczeństwo sanitarne w placówkach, których mieszkańcy są szczególnie narażeni na ciężki przebieg zakażenia.

Odsetki od dotacji celowych

Na Zespól ponownie powrócił podniesiony przez ZPP temat charakteru odsetek od środków ze środków gromadzonych na rachunkach bankowych samorządów a pochodzących z dotacji celowych. Ministerstwo Finansów przedstawiło odmienną od prezentowanej przez ZPP interpretację przepisów dowodząc, że są to środki, które powinny być przekazywane na rachunek bankowy budżetu państwa. Podniesiony przez ZPP argument, że mówimy często o kwotach kilku lub kilkunastozłotowych, których koszt dochodzenia (praca urzędników, wymiana pism, koszt postępowań administracyjnych) wielokrotnie przewyższa wysokość pozyskanych przez budżet państwa dochodów nie znalazł zrozumienia po stronie Ministerstwa Finansów. Ten temat będzie przedmiotem odrębnej informacji w naszym dzienniku.

Pracownicze Plany Kapitałowe w samorządach

Wniosek o przesunięcie terminu złożyła Unia Metropolii Polskich. Przypomnieć należy, że z podobną inicjatywą ZPP wystąpiło w maju br. w trakcie prac nad kolejnymi tarczami antykryzysowymi. Ministerstwo przekazało, że odpowiedź w tej sprawie zostanie przekazana później z uwagi na trwające analizy. Zatem jest cień szansy, że tym razem jednak mając na uwadze stan finansów publicznych, termin wejścia w życie przepisów o PPK dla sektora publicznego zostanie odłożony w czasie.

Lista projektów zaopiniowanych pozytywnie na Zespole:

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie.
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zaniechania podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu nagród za przyczynienie się do szybkiej likwidacji choroby zakaźnej zwierząt.
  3. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa.
  4. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniający rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.
  5. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej.
  6. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2021 r.
  7. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniający rozporządzenie w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo.
  8. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniający rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych. 
Czw., 26 Lst. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel