Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Strona samorządowa KWRiST wnioskuje do Marszałka Senatu w sprawie zmian w podatku zryczałtowanym

Strona samorządowa KWRiST wnioskuje do Marszałka Senatu w sprawie zmian w podatku zryczałtowanym fotolia.pl

Strona samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zwróciła się do Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego w sprawie zmian w zryczałtowanym podatku dochodowym. Wnioskuje ona o rekompensatę ubytków w dochodach samorządów.

Chodzi o zmiany, które wprowadzić ma rozpatrywana właśnie przez Senat ustawa z dnia 28 października 2020 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Strona samorządowa KWRiST zwróciła się do Marszałka Senatu „o wzięcie pod uwagę następującej, bardzo ważnej dla polskich gmin, powiatów i województw kwestii, niezależnie od innych uwag zgłaszanych przez różne podmioty i organizacje”.

Wniosek dotyczy zmian w zryczałtowanym podatku dochodowym, które skutkować będą znacznym zmniejszeniem wpływów z podatku PIT pobieranego na ogólnych zasadach. Strona samorządowa zwraca uwagę, że zmiana – zgodnie z podaną przez rząd oceną skutków regulacji (druk sejmowy 642) – spowoduje ubytki w dochodach samorządów, wynoszące ponad 1,4 mld zł rocznie (ponad 14 mld zł w ciągu 10 lat).

Jak czytamy w przesłanym piśmie, „Sposób wprowadzenia zmian, które zmniejszają dochody JST wbrew zasadom określonym w art. 167 Konstytucji, jest tym razem odmienny od zmian wprowadzanych od lipca ub.r.:

- dotychczasowe zmiany w systemie podatku PIT powodowały równoczesne ubytki w całym sektorze publicznym (do budżetu centralnego i budżetów JST trafia po 50% wpływów z PIT), - obecna zmiana polega na odpływie podatników podatku PIT, ustalanego na zasadach ogólnych, do systemu podatku zryczałtowanego, w którym samorządy nie mają udziału; w efekcie – wg OSR – budżet państwa zyska średnio ponad 1,6 mld zł rocznie (ponad 16 mld w okresie 10 lat)”.

Zmianie, która skutkuje de facto transferem środków z JST do budżetu centralnego nie towarzyszy żadna rekompensata, ani ewentualne zmniejszenie zakresu obowiązków JST.

Podkreślono także, że Strona Samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zaopiniowała rządowy projekt tej ustawy negatywnie, ze względu na brak stosownej rekompensaty ubytków przezeń powodowanych.

Swój wniosek strona samorządowa podsumowała następująco: „Zwracamy się zatem z prośbą o rozważenie przez Senat możliwości uzupełnienia tej ustawy przez dodanie po art. 3 nowego art. 3a, zmieniającego w ustawie o dochodach JST wielkość udziałów gmin, powiatów i województw w sposób, który łącznie powoduje w roku 2021 efekt w wysokości 1,434 mld zł, stanowiąc dokładną rekompensatę ubytków, jakie będą skutkiem zmiany wprowadzonej w art. 3”.

Wt., 17 Lst. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska