Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Na zespole ds. obszarów wiejskich i rolnictwa

Na zespole ds. obszarów wiejskich i rolnictwa fotolia.pl

Na ostatnim posiedzeniu zespołu ds. obszarów wiejskich i rolnictwa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego rozpatrywanych było pięć projektów legislacyjnych, w większości rozporządzeń i jednej ustawy. Ponadto poruszony zostały problemy funkcjonowania istniejącej ustawy dotyczącej wspólnot gruntowych.

Resorty przygotowały do zaopiniowania kilka propozycji nowelizacji rozporządzeń. Część z nich nie budziła kontrowersji i została jednoznacznie pozytywnie zaopiniowana. Były to: rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014-2020” oraz projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. Trzecią zaopiniowaną jednogłośnie pozytywnie propozycją był projekt resortu rolnictwa w sprawie stawek zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r.

Scalanie na potrzeby dużych liniowych inwestycji infrastrukturalnych

Ministerstwo rolnictwa przygotowało propozycję nowelizacji ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Propozycja, jak poinformowano, przygotowana na wniosek samorządów województw, została ostatecznie zaopiniowana pozytywnie. Ale wywołała uwagi samorządów, zarówno powiatowych, jak i wojewódzkich, oraz dyskusję na posiedzeniu zespołu. Więcej na ten temat piszemy w osobnym artykule.

Drugim dyskutowanym projektem była propozycja zmian wysokość limitów finansowania tzw. schematów pomocy technicznej w ramach Programu Obszarów Wiejskich 2014-2020. Ze względu na trwające uzgodnienia międzyresortowe, zespól zdecydował, by nie opiniować projektu do czasu przesłania przez ministerstwo wersji po ewentualnych zmianach.

Problemy z funkcjonowaniem wspólnot gruntowych

Radca prawny gminy Terespol, na wniosek przedstawiciela Związku Gmin Wiejskich RP, przedstawiła praktyczne problemy funkcjonowania ustawy o wspólnotach gruntowych. Ustalono, że część problemów zostanie wyjaśniona przez ministerstwo rolnictwa na piśmie. W opinii przedstawicieli resortu, część postulatów mogłaby, w ramach prowadzonego monitoringu ustawy, zostać przyjęta i wykorzystana do przygotowania kolejnej nowelizacji. Ustalono, że samorządowcy przygotują listę swoich postulatów, a ministerstwo interpretacje problemowych przepisów i obie strony będą w bieżącym kontakcie.

Sob., 21 Prn. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża