Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dochody z obligacji miasta Warszawy bez podatku

W minionych latach na mocy rozporządzeń Ministra Finansów (odpowiednio z 27 listopada 2008 roku i 31 grudnia 2009 roku) nastąpiło zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych od dochodu uzyskanego z tytułu odsetek lub dyskonta od obligacji wyemitowanych w latach 2009 i 2010 przez m.st. Warszawę na rynkach zagranicznych, a także odpłatnego zbycia tych obligacji. Analogicznie zwolnienie – dotyczące tym razem roku 2011 – jest przedmiotem projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych.

Projektodawcy wskazują, iż jednym z warunków powodzenia emisji obligacji przeprowadzanej na międzynarodowych rynkach finansowych jest zwolnienie z opodatkowania uzyskiwanych z tego tytułu odsetek. Zwolnienie zaś dochodów z odpłatnego zbycia obligacji w sposób znaczący wpływa na zwiększenie ich płynności na rynku wtórnym, a w konsekwencji również oddziałuje na decyzję potencjalnych inwestorów o zakupie obligacji. Brak takiego zwolnienia może utrudnić lub wręcz uniemożliwić, w warunkach dużej konkurencji, uplasowanie się obligacji na zagranicznym rynku finansowym i podnieść koszty emisji, poprzez konieczność zaproponowania przez emitenta wyższego progu rentowności, rekompensującego wysokość podatku od uzyskiwanych dochodów. Dla zachowania konkurencyjności obligacji w stosunku do obligacji innych emitentów z regionu wystąpiłaby bowiem konieczność tzw. ubruttowienia odsetek, czyli powiększenia odsetek o równowartość obciążeń podatkowych.

Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem obrad na najbliższym posiedzeniu Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Czw., 4 Sp. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski