Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Czy związek powiatowo-gminny może realizować PTZ z jednostkami niebędącymi jego członkami?

Czy związek powiatowo-gminny może realizować PTZ z jednostkami niebędącymi jego członkami? fotolia.pl

Nie jest dopuszczalne, aby związek powiatowo-gminny zawierał porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego niebędącymi jego członkami i realizował na ich rzecz powierzone zadania, poza obszarem działania związku – stwierdził Wojewoda Zachodniopomorski w niedawnym rozstrzygnięciu nadzorczym.

Zgromadzenie związku powiatowo-gminnego podjęło uchwałę, w której wyraziło wolę zawarcia porozumienia pomiędzy związkiem i powiatem (nienależącym do związku) w zakresie powierzenia związkowi zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii użyteczności publicznej.

Wojewoda ocenił, że na gruncie przepisów prawa związek powiatowo-gminny nie ma zdolności do zawierania jakichkolwiek porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz ich związkami w celu powierzenia im określonych zadań. Normy kompetencyjnej w tym zakresie nie ma zarówno w ustawie o samorządzie powiatowym, jak i w innych ustawach szczególnych. Co prawda art. 73 ustawy o samorządzie powiatowym dotyczy porozumień, ale zawieranych między powiatami. Przepisu tego nie można stosować do związków powiatowo-gminnych, bowiem żadna regulacja nie upoważnia do odpowiedniego stosowania tego unormowania do związków powiatowo-gminnych.

Według organu nadzoru, podstawy prawnej do zawarcia porozumienia w sprawie organizowania PTZ na terenie związku powiatowo-gminnego i na terenie powiatu nieuczestniczącego w tym związku nie zawiera również ustawa o publicznym transporcie zbiorowym (uPTZ).

Wojewoda wskazał również, że w myśl art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 3 lit. b, pkt 4b lit. b, pkt 5 lit. c uPTZ, zawarcie porozumienia i organizowanie na jego podstawie publicznego transportu zbiorowego na obszarze jednostek zawierających porozumienie możliwe jest jedynie w odniesieniu do gminnych, powiatowych, metropolitalnych i wojewódzkich przewozów pasażerskich. W przypadku związku powiatowo-gminnego (podobnie jak w przypadku związków międzygminnych, czy związków powiatów) ustawodawca nie dopuszcza organizowania linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich na obszarze innych JST po zawarciu z nimi stosownego porozumienia o powierzeniu związkowi zadań w tym zakresie.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z 18.04.2024 r., znak: P-1.4131.125.2024.AS

Źródło: www.gov.pl 

Czw., 23 Mj. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak