Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Badanie techniczne pojazdu a brak decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia technicznego

Badanie techniczne pojazdu a brak decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia technicznego fot.canva

Diagnosta nie może wchodzić w uprawnienia organów dozoru technicznego i samodzielnie oceniać czy urządzenie podlega dozorowi technicznemu, czy też może być eksploatowane bez stosownego zezwolenia, lecz powinien zwrócić uwagę przede wszystkim na tabliczki znamionowe umieszczone przez producenta – wskazał Naczelny Sąd Administracyjny.

W stanie faktycznym sprawy w trakcie kontroli stacji kontroli pojazdów ujawniono przeprowadzenie przez diagnostę badania technicznego pojazdu cysterny ciśnieniowej mimo braku decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia technicznego zamontowanego na pojeździe wydanej przez właściwą jednostkę dozoru technicznego (tj. Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego).

Stosownie zaś do art. 81 ust. 12 Prawa o ruchu drogowym, badanie techniczne pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu może być przeprowadzone po przedstawieniu dokumentu wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego, stwierdzającego sprawność urządzenia technicznego.

Z kolei według § 6 ust. 7 zd. 1 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 2012 r. (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 141), w przypadku badania technicznego pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym, o którym mowa w art. 81 ust. 12 ustawy, uprawniony diagnosta w rejestrze zamieszcza informacje o dopuszczeniu urządzenia technicznego do eksploatacji, podając numer i datę wystawienia protokołu oraz decyzji dopuszczającej urządzenie do eksploatacji wydanej przez właściwy organ dozoru technicznego.

Oznacza to, że cysterny do przewozu materiałów, niezaliczonych jako niebezpieczne, uznać trzeba za podlegające dozorowi technicznemu nie tylko gdy faktycznie przewożone są nimi ciecze lub gazy pod ciśnieniem atmosferycznym.

Zatem skoro przepisy rozporządzenia z dnia 26 czerwca 2012 r. jasno i precyzyjnie określają zakres obowiązków diagnosty, to uchybienie tym obowiązkom (tj. przeprowadzenie badania technicznego przy braku decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia) uzasadnia cofnięcie uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30.03.2023 r., sygn. akt II GSK 51/20, orzeczenie prawomocne

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Czw., 9 Mj. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak