Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zatrzymanie prawa jazdy – jedna czy kilka decyzji?

Zatrzymanie prawa jazdy – jedna czy kilka decyzji? fotolia.pl

Z orzecznictwa: W przypadku wszczęcia postępowania w sprawie zatrzymania prawa jazdy art. 102 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami daje staroście uprawnienie do zbadania, czy zachodzi jedna lub więcej przesłanek wymienionych w tym przepisie. W sytuacji, gdy w toku postępowania starosta ustali, że miało miejsce zaktualizowanie się kilku przesłanek jednocześnie, z uwagi na zaistnienie odrębnych stanów faktycznych (jak w ocenianej sprawie), to powinien on wydać jedną decyzję administracyjną, w której powoła wszystkie przesłanki i dokona ich analizy w ramach jednego postępowania.

Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że należy odróżnić postępowania w sprawach skierowania strony na: 1) kurs reedukacyjny, 2) badania psychologiczne i 3) badania lekarskie, które w istocie mają odrębny charakter, przedmiot i podstawę materialnoprawną, a w konsekwencji kończą się wydaniem trzech odrębnych decyzji, od postępowania w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy na podstawie art. 102 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami, wszczętego dopiero w wyniku niewykonania przez skarżącego ww. decyzji kierujących. Norma ta określa konkretne przesłanki, nakładające na starostę jeden obowiązek – wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy w sytuacji wystąpienia którejkolwiek z nich. W konsekwencji obowiązek ten winien być skonkretyzowany w jednej decyzji.

Wyrok NSA z 27 marca 2024 r. sygn. I OSK 2749/20.

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Śr., 8 Mj. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel