Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Skutki niewydania karty szkolenia kursantowi

Skutki niewydania karty szkolenia kursantowi fotolia.pl

W ostatnich dniach Komenda Powiatowa Policji wraz z  udziałem pracowników wydziału komunikacji (w charakterze obserwatorów) organizowała kontrolę pojazdów należących do OSK na drogach. W wyniku tej akcji ujawniono nieprawidłowości polegające na braku w kilku przypadkach kart przeprowadzonych zajęć u kursantów. Czy wobec tego - na podstawie notatek służbowych przekazanych przez funkcjonariuszy policji można wszcząć postępowania w sprawie cofnięcia uprawnień wobec instruktorów, czy jest to bezzasadne. W jaki sposób możemy wyciągnąć konsekwencje i czy możemy w tym przypadku mówić o rażącym naruszeniu przepisów dotyczących szkolenia kandydatów na kierowców?

Odpowiedź: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów §6 ust. 4 pkt 4 lit a, wydanie karty przeprowadzonych zajęć jest obowiązkiem ośrodka szkolenia kierowców a nie obowiązkiem instruktora. Do prowadzącego ośrodek należy również nadzór nad dokumentacją kursu. Instruktor nie może ponosić negatywnych konsekwencji uchybień swojego pracodawcy. Na potrzebę rozróżnienia obowiązków prowadzącego OSK i obowiązków instruktora zwrócił również uwagę WSA w Gorzowie Wielkopolskim z wyroku z dnia 31 maja 2007 r. sygn. II SA/Go 118/07. W uzasadnieniu wskazano, że z „regulacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym jak i (...) rozporządzenia wykonawczego wynika jednoznacznie, że należy odróżnić sytuację prawną przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców i będącego - stosownie do § 2 pkt 3 Rozporządzenia - jego kierownikiem, od sytuacji prawnej instruktora. To rozróżnienie sytuacji prawnej i związane z tym zróżnicowanie wynikających z przepisów prawa obowiązków musi być zachowane zarówno, gdy przedsiębiorca zatrudnia w ośrodku instruktorów nauki jazdy jak i wtedy gdy, posiadając stosowne uprawnienia, jest jednocześnie instruktorem w tym ośrodku jak i jego kierownikiem."

Nie wydanie karty nie jest traktowane jako rażące naruszenie warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców (art. 104 ust. 2), zatem tym bardziej nie może takie zachowanie być traktowane jako rażące naruszenie przepisów w zakresie szkolenia przez instruktora. W omawianym przypadku zalecałabym raczej zastosowanie art. 108 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym i ewentualnie później art. 104 ust. 1 pkt 2 ustawy (zakaz prowadzenia OSK w razie nie usunięcia naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia OSK w wyznaczonym przez starostę terminie). W postępowaniu można oczywiście dopuścić jako dowód notatki służbowe policjantów, niemniej jednak zalecałabym skorzystanie również z dowodu w postaci zeznań świadków (policjantów, kursantów). W przypadku decyzji nakładających sankcje administracyjne dowód z notatki policyjnej to za mało.

Wt., 29 Lst. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel