Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Starosta nie ma żadnego prawa wyboru środka ingerencji w uprawnienia diagnosty

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 8 lipca 2009 r. sygn. III SA/Łd 255/09

Zgodnie z art. 84 ust.3 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym starosta cofa diagnoście uprawnienia do wykonywania badań technicznych, jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono wydanie przez diagnostę zaświadczenia albo dokonanie wpisu do dowodu rejestracyjnego niezgodnie ze stanem faktycznym lub przepisami.
Bezsporne jest, że skarżący poświadczył nieprawdę w dowodach rejestracyjnych. W tej sytuacji starosta jak to wynika ze sformułowania "cofa" musiał, a nie tylko mógł cofnąć nadane diagnoście uprawnienia. Organ administracyjny nie miał żadnego prawa wyboru określonego środka ingerencji w uprawnienia przyznane do prowadzenia stacji kontroli pojazdów.
Naruszenie przepisów przez organ I instancji dotyczących możliwości zapoznania się z zebranym w sprawie materiałem dowodowym i doręczenia decyzji skarżącemu zamiast jego pełnomocnikowi nie ma wpływu na ocenę legalności decyzji, gdyż nie miały one istotnego wpływu na wynik sprawy.

Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Pon., 19 Lp. 2010 0 Komentarzy Dodane przez: