Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Studia podyplomowe a wykształcenie wyższe

Studia podyplomowe a wykształcenie wyższe fotolia.pl

Pytanie: Czy ukończenie studiów podyplomowych w zakresie diagnostyka samochodowa jest równoznaczne z uzyskaniem wykształcenia wyższego o specjalności samochodowej?

Odpowiedź: Nie, ukończenie studiów podyplomowych nie jest równoznaczne z uzyskaniem wykształcenia wyższego.

Uzasadnienie: Postawione pytanie sprowadza się w praktyce do rozstrzygnięcia znaczenia pojęcia wykształcenie wyższe, w szczególności do ustalenia czy ukończenie studiów podyplomowych stanowi zdobycie takiego wykształcenia. Co prawda słowniki języka polskiego frazę „wykształcenie wyższe” definiują jako „zasób wiedzy zdobyty przez kogoś w wyższej uczelni” (por. przykładowo „Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów”, p.zb. p.red. J.Bralczyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005), jednakże to powszechne rozumienie należy skonfrontować z przepisami prawa. Niestety w systemie prawa polskiego nie ma legalnej definicji wykształcenia wyższego; należy je zatem rozumieć jako wykształcenie nabyte na studiach wyższych. Tymczasem studia wyższe – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) – to studia prowadzone przez uczelnię posiadającą uprawnienia do ich prowadzenia, kończące się uzyskaniem odpowiedniego tytułu zawodowego. Tytuł zawodowy to z kolei – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 6 przywołanej ustawy – tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny. Za studia wyższe uznawane są zatem jedynie takie studia prowadzące do uzyskania tytułu licencjata, inżyniera, magistra lub tytułu równorzędnego.

Z kolei zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 11 Prawa o szkolnictwie wyższym studia podyplomowe to inna niż studia wyższe i studia doktoranckie forma kształcenia przeznaczona dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych. Jest to zatem niewątpliwie forma podnoszenia kwalifikacji zawodowych, jednakże nie prowadząca do uzyskania wykształcenia wyższego w danym zakresie (świadczy o tym wyraźne podkreślenie w definicji, iż studia podyplomowe nie są studiami wyższymi).

Z tego względu udzielono odpowiedzi jak na wstępie.

Czw., 7 Kw. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski