Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dodatki uzupełniające dla nauczycieli

Dodatki uzupełniające dla nauczycieli fotolia.pl

Jednorazowy dodatek uzupełniający jest elementem wynagrodzenia nauczycieli, który należy uwzględnić w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy. W związku z powyższym Minister Edukacji Narodowej rozszerzył katalog dodatków o jednorazowy dodatek uzupełniający.

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowego nauczycieli (Dz. U. Nr 255, poz. 1712).

Nowelizacja rozporządzenia określa również sposób ustalania wysokości jednorazowego dodatku uzupełniającego w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy. Zgodnie bowiem z art. 30a ust. 3 z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), jednostka samorządu terytorialnego wypłaca jednorazowy dodatek uzupełniający w terminie do dnia 31 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, dla którego wyliczono kwotę różnicy. Ww. dodatek, stanowi zatem składnik wynagrodzenia, który przysługuje za okresy roczne. W związku z powyższym w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy uwzględnia się go w wysokości stanowiącej jedną dwunastą kwoty wypłaconej pracownikowi za poprzedni rok kalendarzowy.

Źródło: www.lex.pl / fot. www.sxc.hu

Niedz., 16 St. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Rafał Rudka