Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kontrola dotacji oświatowej - pytania i odpowiedzi (cz.4)

Kontrola dotacji oświatowej - pytania i odpowiedzi (cz.4) fot.pixabay

Kontynuujemy cykl artykułów odpowiadających na pytania, które zgłosili uczestnicy organizowanego przez Związek Powiatów Polskich bezpłatnego szkolenia pn. Kontrola wykorzystania dotacji oświatowej prowadzona przez JST.

Pytania:

1. Niepubliczna placówka wydatkowała dotację na szkolenie pracownika w zakresie wprowadzania danych do SIO? Czy taki wydatek może być pokryty z dotacji?

2. Czy z dotacji można sfinansować zakup np. Lex Prawo Oświatowe Optimum; książki Neurofeedback, podręczników diagnozy psychodynamicznej?

Odpowiedź:

W myśl art. 35 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacje są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub placówek w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej.

Nie ulega więc wątpliwości, że wydatki finansowane z dotacji oświatowej powinny zmierzać do polepszenia funkcjonowania placówki oświatowej w zakresie realizowanych przez nią zadań z zakresu kształcenia, wychowania i opieki.

Oznacza to, że co do zasady szkolenia, czy doskonalenie zawodowe ale także zakup pozycji książkowych możliwe są do sfinansowania ze środków dotacji o ile są związane z realizacją zadań w zakresie kształcenia, wychowania lub opieki a tę dodatkową wiedzę nabytą dzięki udziałowi w szkoleniu lub po lekturze podręcznika pracownik będzie mógł wykorzystać w pracy z uczniami i że odpowiadają one na potrzeby uczniów danej placówki.

W kontekście szkolenia dla pracownika w zakresie wprowadzania danych do SIO, nie można mówić o podnoszeniu kwalifikacji w celu uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej danej placówki czy też o zdobywaniu przez pracownika dodatkowej wiedzy, która posłuży do usprawnienia funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Oczywiście każde szkolenie należy rozpatrywać w kontekście konkretnego przypadku, jednakże z naciskiem na kierunkowe wskazanie celu przeznaczenia dotacji, o którym mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych tj. dofinansowanie realizacji zadań placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub placówek w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej. Natomiast szkolenia w zakresie wprowadzania danych do SIO, mają charakter usprawniający ale w zakresie organizacyjno-zarządczym, a nie w kontekście realizowanych zadań na rzecz uczniów. Analogicznie sytuację należy zinterpretować w kontekście zakupu pakietu Lex Prawo Oświatowe.

Odnosząc się zaś do zakupu wskazanych pozycji książkowych: Neurofeedback; diagnoza psychodynamiczna to jak zostało zauważone powyżej znaczenie ma kontekst i indywidualny przypadek ale biorąc pod uwagę, że są to pozycje, które mogą zapewnić pracownikom/nauczycielom szerszą wiedzę na temat: zaburzeń u dzieci czy też różnych sposobów diagnozy uczniów to można przyjąć, że w tym przypadku dokształcenie pracownika może wpłynąć na poprawę działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej i pozwoli na podniesienie poziomu usług realizowanych na rzecz dziecka.

Pt., 2 Lt. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka