Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Znamy szczegóły likwidacji prac domowych

Znamy szczegóły likwidacji prac domowych fotolia.pl

Zapowiadana od kilku tygodni zmiana polegająca na likwidacji prac domowych dla uczniów zmaterializowała się w formie projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Istotą planowanych zmian jest wprowadzenie rozwiązań polegających na:

  1. niezadawaniu przez nauczycieli uczących w klasach I–III szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży pisemnych i praktycznych prac domowych do wykonania przez ucznia w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych;
  2. braku obowiązku wykonania przez uczniów klas IV–VIII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży pisemnych i praktycznych prac domowych zadawanych przez nauczyciela do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych oraz nieocenianiu wykonania albo niewykonania tej pracy domowej przez ucznia.

Jednocześnie w uzasadnieniu projektu wskazano, że obecnie w Ministerstwie Edukacji Narodowej są prowadzone prace nad ograniczeniem zakresu podstawy programowej kształcenia ogólnego tak, aby ułatwić nauczycielom realizację całego materiału przeznaczonego dla danego etapu edukacyjnego.

Dodatkowo w związku z tym, że zajęcia religii i etyki nie są zajęciami, na które uczeń jest obowiązany uczęszczać w projekcie zaproponowano, aby roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna z tych zajęć nie miała wpływu na średnią uzyskanych ocen. 

Projekt został przekazany do zaopiniowania w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Źródło: legislacja.gov.pl 

Czw., 1 Lt. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka