Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

SIO w praktyce

SIO w praktyce fotolia.pl

W ramach przygotowań do wdrożenia nowej odsłony Systemu Informacji Oświatowej do zaopiniowania w ramach Komisji Wspólnej trafiły dwa projekty aktów wykonawczych – rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków technicznych dla sprzętu oraz oprogramowania służącego prowadzeniu lokalnych baz danych SIO, a także warunków technicznych przekazywania i pozyskiwania danych z bazy danych SIO oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie procedury weryfikacji dostępu do bazy danych SIO.

Pierwsze z wymienionych rozporządzeń wskazuje w szczególności, że sprzęt przeznaczony do obsługi aplikacji dostępowej SIO powinien co najmniej mieć dostęp do Internetu, opierać swoje funkcjonowanie na procesorze o parametrach – taktowanie zegara i magistrali - 800 MHz, pamięć cache – 32/256 kB oraz działać w ramach jednego z trzech systemów operacyjnych (Windows, Linux lub MacOS).

Drugie z rozporządzeń określa sposób upoważniania do dostępu do bazy danych SIO. Wniosek o dostęp jest przekazywany elektronicznie do organu upoważniającego przy pomocy oprogramowania udostępnianego nieodpłatnie na portalu systemu informacji oświatowej. Organ upoważniający bez zbędnej zwłoki potwierdza wpływ wniosku i rozpatruje go w terminie 5 dniu. W tym czasie następuje sprawdzenie poprawności danych zawartych we wniosku. W przypadku stwierdzenia poprawności wniosek zostaje rozpatrzony pozytywnie, niezgodność  danych zawartych we wniosku powoduje jego odrzucenie. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku osoba, której ma być udzielone upoważnienie, zgłasza się w siedzibie organu upoważniającego w celu potwierdzenia tożsamości. Sam dokument upoważniający do dostępu do bazy danych SIO wydawany w dwóch egzemplarzach (jak można domniemywać – w postaci papierowej) – jeden egzemplarz dla organu upoważniającego, drugi – przeznaczony do dołączenia do akt osobowych osoby upoważnionej.

Ze względu na swoją tematykę oba projekty zostały skierowane równolegle do zaopiniowania przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu oraz Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego.

Śr., 1 Lt. 2012 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski