Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wykreślenie z ewidencji placówek oświatowych niepublicznych

Wykreślenie z ewidencji placówek oświatowych niepublicznych fotolia.pl

Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 6 września 2011 r. sygn. II SA/Ol 261/11

Zgodnie z treścią art. 83 ust. 1 pkt 5 ustawy o systemie oświaty, wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadku zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki (ust. 2). Zaprzestanie działalności w rozumieniu powyższego przepisu należy interpretować jako sytuację faktyczną, bez potrzeby podejmowania przez organy, szkoły, placówki lub organ prowadzący jakichkolwiek aktów.

Pojęcie to należy rozumieć jako rzeczywiste zaprzestanie realizacji zadań statutowych szkoły lub placówki (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 19 marca 2010 r., I SA/Wa 2030/09, wyrok WSA w Łodzi z dnia 9 grudnia 2010 r., III SA/Łd 274/10, dostępne w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Okres dłuższy niż trzy miesiące jest terminem o charakterze ciągłym, który należy obliczać zgodnie z art. 112 Kodeksu cywilnego. Wobec stwierdzenia zaistnienia przypadku określonego w ust. 1 pkt 5 powołanego artykułu, wydanie decyzji o wykreśleniu wpisu jest obligatoryjne. Z treści art. 83 ust. 1 pkt 5 ustawy o systemie oświaty wynika, że organ prowadzący postępowanie o wykreślenie szkoły lub placówki z ewidencji wydaje decyzję, która nie stanowi "uznania administracyjnego", a zatem organ nie może swobodnie decydować, czy w sprawie indywidualnej może odstąpić od wydania decyzji o wykreśleniu w sytuacji wystąpienia negatywnej przesłanki określonej w art. 83 ust. 1 pkt 5 tej ustawy. W rozpoznawanej sprawie dyrektor gimnazjum wraz ze współwłaścicielem spółki cywilnej prowadzącej wskazaną szkołę pismem z dnia 28 września 2010 r. poinformował o zaprzestaniu kształcenia w szkole w roku 2010/2011. W tej sytuacji organy obu instancji zasadnie uznały, że Gimnazjum dla Dorosłych "[...]" w M. zaprzestało faktycznie prowadzenia działalności. Natomiast jedyną przesłanką obligującą organ do wykreślenia jest właśnie fakt stwierdzenia zaprzestania prowadzenia działalności przez szkołę przez okres dłuższy niż 3 miesiące, co w niniejszej sprawie zostało stwierdzone.

Źródło: Orzecznictwo NSA

Śr., 11 St. 2012 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel