Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Jak czuwać nad zdrowiem uczniów?

Jak czuwać nad zdrowiem uczniów? fotolia.pl

Rozpoczął się nowy rok szkolny, dzieci powróciły do szkół a wraz z nimi ich problemy zdrowotne. Placówki szkolne, to często jedne z pierwszych instytucji, które mogą zauważyć niepokojące objawy i choroby u swoich podopiecznych. Dlatego tak ważna jest odpowiednia organizacja, systemu szkolnej opieki zdrowotnej.

Profilaktyka, promocja zdrowia oraz opieka stomatologiczna to podstawowe elementy opieki zdrowotnej nad uczniami, które są realizowane w szkole. Profilaktyczna opieka zdrowotna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia: 19 roku życia lub szkoły ponadpodstawowej – w przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Uczniowie mogą korzystać z opieki: pielęgniarki szkolnej (właściwie: pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania) lub higienistki szkolnej, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza dentysty.

Zadania tego typu personelu medycznego przedstawiają się następująco:  dbanie o zdrowie uczniów oraz zapobieganie chorobom i ich rozwojowi, w tym chorobom zakaźnym, wykrywanie problemów zdrowotnych i czynników ryzyka na wczesnym etapie, edukują uczniów w zakresie zdrowia, promocja zdrowia, w tym aktywność fizyczną i sport oraz prawidłowe żywienie a także udzielanie pierwszej pomocy na terenie szkoły.

Pielęgniarka szkolna (albo higienistka) integruje działania wszystkich osób sprawujących opiekę zdrowotną nad uczniami. Robi to w ścisłej współpracy z: rodzicami lub opiekunami prawnymi uczniów albo pełnoletnimi uczniami, higienistką stomatologiczną oraz dyrektorem szkoły.

Pielęgniarka szkolna albo higienistka szkolna sprawują profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w: gabinecie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanym w szkole albo miejscu określonym w umowie – w przypadku braku takiego gabinetu.

Pielęgniarki szkolne dostępne od poniedziałku do piątku. Ich wymiar czasu pracy jest odpowiedni do typu szkoły oraz liczby i charakterystyki zdrowotnej uczniów.

Świadczenia udzielane przez pielęgniarki lub higienistki szkolne to: wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych, kierowanie postępowaniem przesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów, czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi, sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz koniecznych w szkole zabiegów i procedur leczniczych – na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem ucznia, udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć, doradzanie dyrektorowi szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole, edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej oraz udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

Uczniowie mają prawo do badań bilansowych i testów przesiewowych wykonywanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Nie są obowiązkowe, ale zalecają je lekarze rodzinni, pediatrzy oraz Ministerstwo Zdrowia. Bilans zdrowia są to bezpłatne profilaktyczne badania pozwalające sprawdzić, czy uczeń rozwija się prawidłowo oraz umożliwiające wcześniejsze wykrycie wad rozwojowych i ewentualnie występujących objawów różnych chorób.

Dyrektor szkoły zapewnia uczniom stałą, bezpłatną opiekę dentystyczną. Lekarz dentysta sprawuje opiekę stomatologiczną nad uczniami w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Miejscem tym jest gabinet dentystyczny zlokalizowany w szkole albo gabinet dentystyczny poza szkołą. Uzupełniającym sposobem zapewnienia dzieciom opieki stomatologicznej są dentobusy.

Źródło: www.pacjent.gov.pl

Śr., 7 Wrz. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek