Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Przez las do szkoły? WSA wyjaśnia obowiązki wójta

Przez las do szkoły? WSA wyjaśnia obowiązki wójta fotolia.pl

„Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz”, mówi znane przysłowie. Co jednak w przypadku, gdy droga do szkoły wiedzie przez las? Jakie obowiązki w tym zakresie ma wójt? Wyjaśnił to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

W omawianej sprawie rodzice małoletnich dzieci zwrócili się do wójta o zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki podczas przewozu dzieci do szkoły. Wskazali również, że najkrótsza droga z miejsca ich zamieszkania do szkoły wynosi 3,1 km. Wójt nie uwzględnił żądania rodziców, bowiem uznał, że droga dzieci do szkoły nie przekracza 3 km, wobec czego gmina nie jest zobowiązana zapewnić im dowozu do szkoły.

W skardze do WSA rodzice wskazali, że wójt nie dokonał pomiarów drogi gminnej. Organ nie zebrał również żadnego materiału wizualnego np. w postaci zdjęć czy nagrań kamerą stanu drogi, którą miałyby uczęszczać dzieci. Droga wskazana przez wójta stanowi najkrótszą nieutwardzoną drogę gruntową. Nadto nie posiada pobocza, prowadzi przez las, w oddaleniu od siedlisk ludzkich i nie spełnia wymogów bezpiecznego poruszania się pieszych i pojazdów.

Wójt wniósł o oddalenie skargi wskazując, że nie jest zobowiązany do zapewnienia uczniom bezpłatnego transportu drogą zaproponowaną przez rodziców.

Sąd nakazał wójtowi ponownie rozpoznać wniosek skarżących, bowiem organ nie poczynił żadnych ustaleń w zakresie omawianej sprawy.

Dodatkowo, WSA wskazał, że sposób zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki nie został uregulowany w ustawie – Prawo oświatowe, a zagadnienie to ustawodawca pozostawił gminie, zastrzegając jedynie limit odległości. Wspomniana ustawa nie określa także sposobu mierzenia i techniki pomiaru tej odległości, bądź nie precyzuje parametrów technicznych, jakie powinna spełniać droga pokonywana przez dziecko "z domu do szkoły". W związku z powyższym mierzeniu podlegać powinna powszechnie użytkowana droga publiczna, jaką dziecko pokonuje zwyczajowo do szkoły i która umożliwia dowóz zwykłymi środkami przewozu. Za taką nie można jednak uznać chociażby drogi gruntowej nieutwardzonej, nieregularnej i rzadko uczęszczanej, czy innych skrótów prowadzonych przez tereny leśne i rolne, gdyż w określonych porach roku mogą być one niezdolne do użytku, bądź też niebezpieczne. Ponadto musi to być droga prowadząca z domu do szkoły, co oznacza, że musi ona prowadzić od domu skarżących do szkoły, do której uczęszczają ich dzieci.

Zgodnie z art. 39 ust. 2 pkt 1 Prawa oświatowego droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych. Jeżeli odległość ta jest większa, na gminie ciąży obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat - także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej.

Reasumując, można uznać, że sąd zgodził się ze znanym przysłowiem, które mówi, że „nauka w las nie wiedzie, a z lasu wyprowadza”. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 07.07.2022 r., sygn. III SA/Gd 1104/21, orzeczenie nieprawomocne

Źródło: CBOSA

Pt., 12 Sp. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak