Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nie można zwolnić dyrektora placówki oświatowej z obowiązku realizacji zajęć

Nie można zwolnić dyrektora placówki oświatowej z obowiązku realizacji zajęć fotolia.pl

NSA jednoznacznie stwierdził, że organ prowadzący nie posiada kompetencji do indywidualnego zwolnienia dyrektora (wskazanego z imienia i nazwiska) konkretnej placówki od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć.

W stanie faktycznym sprawy rada miasta zwolniła w drodze uchwały dyrektora miejskiego przedszkola od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z wychowankami albo na ich rzecz w okresie od 1 września 20202 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Sąd zwrócił uwagę, że przyznanie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dyrektorowi konkretnej placówki narusza zasadę równości. Mogłoby bowiem dojść do sytuacji, w której pomimo tożsamych warunków pracy, wielkości i typu szkoły w odniesieniu do kilku placówek, ze zwolnienia korzystałby wyłącznie dyrektor jednej z nich.

Organ powinien określić warunki zwolnienia jednakowe dla osób określonych w art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela, we wszystkich placówkach spełniających określone kryteria, dla którego organem prowadzącym jest gmina. Taka zaś uchwała – zawierająca normy o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, jest aktem prawa miejscowego.

Omawiana uchwała rady miasta jest wadliwa, bowiem organ nie miał kompetencji do indywidualnego zwolnienia dyrektora (wskazanego z imienia i nazwiska) konkretnej placówki od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć. Nadto, uchwała nie jest aktem prawa miejscowego, bowiem nie zawiera norm generalnych i abstrakcyjnych oraz nie została ogłoszona w przewidziany prawem sposób.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 07.06.2022 r., sygn. III OSK 5170/21, orzeczenie prawomocne

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Czw., 7 Lp. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak