Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Laboratoria przyszłości - wydatki bieżące a przekazywana dotacja dla szkół niesamorządowych

Laboratoria przyszłości - wydatki bieżące a przekazywana dotacja dla szkół niesamorządowych fotolia.pl

22 grudnia br. do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym skierowano rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Nowelizacja ma na celu zapobieżenie przekazywaniu przez jednostki samorządu terytorialnego publicznym szkołom podstawowym prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, zwiększonej dotacji, o której mowa w art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. Wysokość tej dotacji jest ustalana z uwzględnieniem wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 i 2 tej ustawy, czyli z uwzględnieniem m.in. wydatków bieżących poniesionych w związku z funkcjonowaniem szkół podstawowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zwiększenie to miałoby związek z realizacją zadań finansowanych ze środków wsparcia, o którym mowa w uchwale nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” (M. P. poz. 939).

Zgodnie z art. 65 ust. 28a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zwanej dalej „ustawą z dnia 31 marca 2020 r.”, dodanym ustawą z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2368), zwaną dalej „ustawą z dnia 17 listopada 2021 r.”, wsparcie uzyskane na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. może być wydatkowane również na rozwijanie infrastruktury jednostek systemu oświaty, wyposażenie w pomoce dydaktyczne lub na kształtowanie i rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży, w tym poprzez rozwijanie kompetencji nauczycieli, czyli również na wydatki bieżące. Dodatkowo art. 9 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. umożliwił zastosowanie rozwiązania przewidzianego w art. 65 ust. 28a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. do uchwał dotyczących wsparcia na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego będących organami prowadzącymi jednostki systemu oświaty podjętych przed dniem wejścia w życie tej ustawy na podstawie wspomnianego art. 65 ust. 28.

Powyższe oznacza, że środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 uzyskane na podstawie uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”, mogą być wykorzystane przez jednostki samorządu terytorialnego nie tylko na inwestycyjne zadania jednostek samorządu terytorialnego, ale również na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją „Laboratoriów przyszłości”.

Jednostki samorządu terytorialnego, które pozyskały i wydatkowały środki na podstawie ww. uchwały Rady Ministrów musiałyby powyższe wydatki (jeśli zostaną zaklasyfikowane jako wydatki bieżące) uwzględnić przy ustalaniu wartości wskaźnika zwiększającego służącego do ustalania wysokości dotacji, o której mowa w art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych i tym samym przekazać dotację w wyższej wysokości niż gdyby nie pozyskały tych środków.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Z rozporządzeniem można zapoznać się tutaj.

Sob., 25 Gr. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka