Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w pragmatyce zawodowej nauczycieli - stan prac

Zmiany w pragmatyce zawodowej nauczycieli - stan prac fotolia.pl

Ostatnie posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty odbyło się 22 października br. Do materiału przedstawionego na tymże posiedzeniu ale także na wcześniejszych, Związek Powiatów Polskich odniósł się w sposób szczegółowy. 

Na wstępie podkreślono konieczność wypracowania nowego aktu prawnego, który ureguluje status zawodowy nauczycieli oraz rozwiązań, które pozwolą na realną ocenę kosztów funkcjonowania oświaty.

Odnosząc się zaś do propozycji resortu edukacji, Związek Powiatów Polskich za słuszny uznał kierunek dotyczący likwidacji dodatku uzupełniającego i zmian w funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli. Zaproponował likwidację dodatku wiejskiego lub zmianę jego formuły a na pewno ujęcie go jako składnika wynagrodzenia. W kontekście proponowanego dodatku dla nauczycieli dyplomowanych ZPP podkreślił, że nie jest właściwe dokonywanie tak silnego powiązania specjalizacji z awansem płacowym. Po drugie same specjalizacje powinny stanowić element ponadprzeciętny i dotyczyć zupełnie dodatkowych umiejętności a nie zadań które już przez danego nauczyciela są czy powinny być wykonywane. Propozycje dotyczące czasu pracy i wzrostu o 4 godziny pensum kierunkowo zostały ocenione słusznie, jednak Związek zgłosił szereg uwag szczegółowych w tym zakresie, dotyczących poszczególnych grup nauczycieli. Podobnie oceniono rozwiązanie wprowadzające czas dostępności nauczyciela w szkole. ZPP nie wniósł uwag do propozycji zmian w urlopach wypoczynkowych, jednakże przypomniał o postulacie dotyczącym zmiany podmiotu odpowiedzialnego za finansowanie nauczycielom okresu urlopu dla poratowania zdrowia. Świadczenia związane z chorobą są domeną systemu ubezpieczeń społecznych i powinny być finansowane z tego systemu a nie ze środków pracodawcy. 

Z pełną treścią pisma ZPP można zapoznać się poniżej. 

Pierwotnie kolejne posiedzenie Zespołu było planowane na koniec listopada. Wiadomo już że w tym terminie się nie odbędzie, ponieważ Minister Przemysław Czarnek zaprosił korporacje samorządowe na dwustronne spotkanie, które ma odbyć się 8 grudnia br. 

Woli doprecyzowania warto wskazać, że 15 listopada br. Minister Przemysła Czarnek wraz z wiceministrem Dariuszem Piontkowskim spotkali się z przedstawicielami KSOiW NSZZ Solidarność. Oświatowa Solidarność uznała to spotkanie za rozpoczęcie merytorycznych rozmów na temat realizacji VI punktu Porozumienia zawartego 7 kwietnia 2019 roku (Zmiana systemu wynagradzania nauczycieli, w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi do 2020 r). W spotkaniu uczestniczył także Premier oraz Prezydent. Kolejne spotkanie w tym gronie planowane jest na 23 listopada br. Natomiast z przedstawicielami wszystkich organizacji związkowych Minister Edukacji i Nauki ma spotkać się 7 grudnia br. 

Załączniki:
Pobierz ten plik (ZPP_pragmatyka nauczycieli.pdf)ZPP_pragmatyka nuaczycieli4589 kB
Sob., 20 Lst. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka